Menu
Město Příbor
Příbor

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

       od 1. ledna 2024      

 

Správce poplatku pravidelně informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato forma informovanosti se velice dobře osvědčila, a tak plně nahradila papírovou distribuci poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, variabilní symbol plátce, termín splatnosti, a především QR kód, který usnadní zadávání platby.

Tato služba je bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 605 526 460 nebo 556 455 434.

 

S účinností od 01.01.2024 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:

  1. fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 612 Kč/rok.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

 

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

  • žije v zahraničí po dobu delší než půl roku nepřetržitě v příslušném kalendářním roce,
  • nedovršila věk 1 roku.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je zároveň poplatníkem z titulu přihlášení ve městě.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Veškeré záležitosti spojené s platbami a správou tohoto poplatku Vám objasníme, stačí nás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete viz text OZV

 

 

Poplatek lze hradit bezhotovostním převodem na účet:

27-1290010227/0100 s použitím variabilních symbolů jednotlivých plátců, které se již od roku 2019 nemění.

Dále pak na pokladně městského úřadu (přízemí, bezbariérový přístup z boku budovy – možnost využití výtahu).

 

 

 

Potřebuji si vyřídit

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27
1
28 29 1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
3
13
2
14
3
15
3
16
2
17
3
18
2
19
3
20
2
21
3
22
2
23
5
24
3
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
3
31
2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

5.3.2024 04:14

Aktuální teplota:

7,4 °C

Vlhkost:

93,3 %

Rosný bod:

6,4 °C