Menu
Město Příbor
Příbor

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

                                                od 1. ledna 2022      

 

Odbor finanční pravidelně informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato možnost byla zavedena v roce 2021 a byla tak nahrazena distribuce poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, variabilní symbol plátce, termín splatnosti, a především QR kód, který usnadní zadávání platby.

Tato služba je bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 605 526 460 nebo 556 455 434, správce poplatku Alice Buczková.

 

S účinností od 01.01.2022 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:

a)    fyzická osoba přihlášená ve městě nebo

b)    vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 552 Kč/rok

Tzv. rekreační objekty jsou v poloviční sazbě, tedy 276 Kč/rok

(viz osvobození a úlevy)

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

 

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

-        poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

-        umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

-        umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

-        umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

-        na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

-        žije v zahraničí po dobu delší, než ½ roku nepřetržitě v příslušném kalendářním roce

-        nedovršila věk 12 měsíců.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, a to ve výši 50 %; poplatková povinnost fyzické osoby z důvodu přihlášení tím není dotčena.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Veškeré záležitosti spojené s platbami a správou tohoto poplatku Vám objasníme, stačí nás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete viz text OZV č. 5/2021.

 

 

Poplatek lze hradit bezhotovostním převodem na účet:

27-1290010227/0100 s použitím variabilních symbolů jednotlivých plátců, které se již od roku 2019 nemění.

Dále pak na pokladně městského úřadu (přízemí, bezbariérový přístup z boku budovy).

 

Potřebuji si vyřídit

Volby 2023

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
7
29
8
30
7
1
9
2
8
3
11
4
10
5
7
6
8
7
9
8
8
9
8
10
11
11
8
12
8
13
8
14
8
15
9
16
7
17
7
18
7
19
6
20
6
21
7
22
6
23
7
24
6
25
6
26
6
27
7
28
6
29
6
30
6
31
6
1
4

Sbírka materiální a potravinové pomoci

pro Ukrajince přistěhované do Příbora
sbírka

Seznam potřebných věcí naleznete zde

Ukrajinská krize

 

UA

KRIZOVÁ LINKA Města Příbora
556 455 444

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

8.12.2022 12:46

Aktuální teplota:

4 °C

Vlhkost:

83,8 %

Rosný bod:

1,5 °C