Menu
Město Příbor
Příbor

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

       od 1. ledna 2024      

 

Správce poplatku pravidelně informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato forma informovanosti se velice dobře osvědčila, a tak plně nahradila papírovou distribuci poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, variabilní symbol plátce, termín splatnosti, a především QR kód, který usnadní zadávání platby.

Tato služba je bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 605 526 460 nebo 556 455 434.

 

S účinností od 01.01.2024 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:

  1. fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 612 Kč/rok.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

 

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

  • žije v zahraničí po dobu delší než půl roku nepřetržitě v příslušném kalendářním roce,
  • nedovršila věk 1 roku.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je zároveň poplatníkem z titulu přihlášení ve městě.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Veškeré záležitosti spojené s platbami a správou tohoto poplatku Vám objasníme, stačí nás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete viz text OZV

 

 

Poplatek lze hradit bezhotovostním převodem na účet:

27-1290010227/0100 s použitím variabilních symbolů jednotlivých plátců, které se již od roku 2019 nemění.

Dále pak na pokladně městského úřadu (přízemí, bezbariérový přístup z boku budovy – možnost využití výtahu).

 

 

 

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

24.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

19.4 °C

Vlhkost:

62.9 %

Rosný bod:

12.1 °C