Menu
Město Příbor
Příbor

Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení VŘ č.1/2022 na obsazení pracovního místa "Vedoucí odboru bytového a nebytového fondu". Více informací zde.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

                                                od 1. ledna 2022      

 

Odbor finanční pravidelně informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato možnost byla zavedena v roce 2021 a byla tak nahrazena distribuce poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, variabilní symbol plátce, termín splatnosti, a především QR kód, který usnadní zadávání platby.

Tato služba je bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 605 526 460 nebo 556 455 434, správce poplatku Alice Buczková.

 

S účinností od 01.01.2022 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:

a)    fyzická osoba přihlášená ve městě nebo

b)    vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 552 Kč/rok

Tzv. rekreační objekty jsou v poloviční sazbě, tedy 276 Kč/rok

(viz osvobození a úlevy)

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

 

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

-        poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

-        umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

-        umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

-        umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

-        na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

-        žije v zahraničí po dobu delší, než ½ roku nepřetržitě v příslušném kalendářním roce

-        nedovršila věk 12 měsíců.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, a to ve výši 50 %; poplatková povinnost fyzické osoby z důvodu přihlášení tím není dotčena.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Veškeré záležitosti spojené s platbami a správou tohoto poplatku Vám objasníme, stačí nás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete viz text OZV č. 5/2021.

 

 

Poplatek lze hradit bezhotovostním převodem na účet:

27-1290010227/0100 s použitím variabilních symbolů jednotlivých plátců, které se již od roku 2019 nemění.

Dále pak na pokladně městského úřadu (přízemí, bezbariérový přístup z boku budovy).

 

Potřebuji si vyřídit

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
6
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

26.1.2022 23:42

Aktuální teplota:

1,4 °C

Vlhkost:

82 %

Rosný bod:

-1,3 °C