Menu
Město Příbor
Příbor

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

od 1. ledna 2024

 

Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (údaje rozhodné pro stanovení poplatku) nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Sazba poplatku

činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku z pobytu je povinen vybrat poplatek od poplatníka a vybraný poplatek pak plátce odvede správci poplatku, nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Další činnosti plátce

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Evidenční knihu má plátce povinnost uchovávat po dobu 6 let ode dne posledního zápisu.

Další podrobnosti, např: osvobození, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Příbora o místním poplatku z pobytu

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

24.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

19.2 °C

Vlhkost:

63.5 %

Rosný bod:

12.1 °C