Menu
Město Příbor
Příbor

GDPR

Povinně zveřejňované informace

Město Příbor, (dále jen „město“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však město provádí jen výjimečně.

Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Město pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů města, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na město je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS rfvbx3k, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese epodatelna@pribor-mesto.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Město Příbor, náměstí S. Freuda č. p. 19, 742 58, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Město Příbor, náměstí S. Freuda č. p. 19, 742 58. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na město obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na město obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro město je JUDr. Jan Šťastný, MPA, Provoz 20, 518 01 Dobruška, stastny@catania.cz, tel. +420 777 418 512.

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje město informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete stáhnout ZDE.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “Tabulka stáhnout ZDE.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst. 5 písm. c) čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl. 14 GDPR. V souladu s čl. 14 GDPR odst. 5 písm. a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl. 14 GDPR odst. 5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl. 14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (JUDr. Jan Šťastný, MPA, stastny@catania.cz) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl. 6 GDPR odst. 1 písm. f) má v souladu s čl. 35 GDPR zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).

Potřebuji si vyřídit

V pátek 03. 05. 2024
bude MÚ Příbor
z technických důvodů UZAVŘEN

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
5
7
2
8
3
9
4
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
3
16
5
17
3
18
3
19
3
20
5
21
2
22
2
23
3
24
3
25
3
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.4.2024 01:04

Aktuální teplota:

2.8 °C

Vlhkost:

99.0 %

Rosný bod:

2.6 °C