Menu
Město Příbor
Příbor

MŠ Kamarád

Mateřská škola Kamarád je předškolní zařízení slučující od roku 2003 dvě příborské mateřské školy, MŠ na ul. Frenštátské a Švermově. Vzdělávací zařízení s kapacitou 175 dětí v sedmi třídách zřizuje Město Příbor jako svou příspěvkovou organizaci. Součástí zařízení jsou dvě školní kuchyně.

V letech 2008 a 2009 proběhly na obou pracovištích rozsáhlé rekonstrukce školních kuchyní, sociálního zařízení a prostor pro výuku dětí, což podstatně přispělo ke zkvalitnění práce v oblasti vzdělávání a k modernizaci práce provozního úseku školy. Výukové prostory byly rozšířeny o keramickou dílnu, která je využívána pro práci s keramickou hlínou a další výtvarné aktivity. Novým prostorem je multisenzorická místnost, která je využívána pro individuální práci s dětmi a relaxační činnosti.

V roce 2011 byla na obou zařízeních zrealizována revitalizace školních zahrad. Tyto nabízí čistý a bezpečný prostor nejen dětem navštěvujících mateřskou školu, ale využívají ji i děti prvních a druhých tříd základní školy. V odpoledních hodinách je zahrada na MŠ Frenštátská otevřena pro veřejnost.

m


Vzdělávací program školy

Škola pracuje podle svého vzdělávacího programu s názvem MÍSTO NA ZEMI.
Je koncipován pro děti ve věku od tří do šesti let a děti s odloženou školní docházkou a svým obsahem a zaměřením je využitelný pro děti se speciálními potřebami. Při práci s dětmi je využíváno moderních a alternativních metod s využitím prvků arteterapie, muzikoterapie a prožitkových aktivit.

Zaměření vzdělávacího programu

 • Příprava na vstup do1.třídy základní školy, utváření sociálních dovedností
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu, otužováni a posilování dětského organismu
 • Výuka anglického jazyka formou denní výuky
 • Rozvoj grafomotorických dovedností a prevence obtíží v dané oblasti
 • Rozvoj tvořivosti a praktických dovedností při práce s keramickou hlínou
 • Tanečně pohybová výchova
 • Rozvoj hudebních a pěveckých dovedností a práce v pěveckém sboru (MŠ Švermova)
 • Práce s dětmi se zvýšeným zájmem o výtvarnou činnost

Program a nabídka aktivit také pro rodiče dětí a jejich společnou činnost 

 • Človíček - práce v kroužku je zaměřena na rozvíjení vztahu dítěte a rodiče při společných hrách a relaxačním cvičení
 • Bubnování na počkání - děti a rodiče se společně seznamují s hrou na rytmické nástroje, rozvíjí rytmické cítění, hudebnost, ale také vlastní sebevědomí, samostatnost a schopnost prosadit se ve skupině.
 • Keramika pro děti a rodiče - práce s keramickou hlínou

Nabídka rodičům se zvýšeným zájmem o přípravu dítěte na vstup do 1. třídy 

 • Předškoláček - rozvoj dítěte ve všech sledovaných oblastech - „školní hraní“

 • Grafomotorika pro děti a rodiče - kurz pro rozvoj dovednosti psaní a nápravu vadného úchopu tužky
 • Hláskař - rozvoj sluchového vnímání pro rozvoj čtení

Program školy je pravidelně aktualizován především dle potřeb dětí, požadavků rodičů a rozšiřujících se vzdělávacích i provozních možností školy.

Zpracovala Mgr. Iva Drholecká

m

Kontaktní adres:

Mateřská škola Kamarád
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka
Frenštátská 1370
742 58 Příbor
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 725 246

Organizace a sport

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

19.5.2024 06:05

Aktuální teplota:

12.8 °C

Vlhkost:

90.0 %

Rosný bod:

11.3 °C