Menu
Město Příbor
Příbor

Aktuality

Evropský den proti vloupání

Evropský den proti vloupání byl letos stanoven na 19.06.2024. V rámci kampaně Ministerstvo vnitra a Policie ČR připomíná základní zabezpečení objektů, informuje nás o levných variantách a představuje nové příspěvky, plakáty a videa, která jsou stejná ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN).

„Čechy stále trápí majetková trestná činnost. Narušení privátních zón tím, že se pachatel vloupal do obydlí a byl v kontaktu s prostředím a osobními věcmi poškozených, je nepříjemným dopadem této kriminality, která následně u poškozených snižuje pocit bezpečí ve vlastním obydlí. Zodpovědný přístup veřejnosti k zabezpečení majetku vnímáme jako zvyšující se trend stejně jako systémová opatření v rámci lokální spolupráce mezi občany, samosprávou a Policií ČR v oblasti prevence. Proto i v letošním roce v týdnu od 17. do 21. června poskytneme veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit na 60 místech České republiky,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to mj. z těchto důvodů:

 • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
 • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty. 
 • Evropské studie také ukazují, že u již jednou vykradených obydlí existuje vyšší riziko opětovného vloupání. Toto riziko se přenáší i na domácnosti v jejich okolí. Proto je nutné ihned po vloupání opravit a ideálně i posílit místa vstupu, zámky a osvětlení. Také se vyplatí dbát na bezpečnostní opatření. Ze strany policie je efektivní prevencí navýšení hlídek v oblasti a informování obyvatel o rizicích opakované viktimizace.

Evropský den proti vloupání se letos ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) zaměřuje právě na ochranu již jednou vykradených obydlí a jejich okolí. Pro tento účel vznikly 3 nové příspěvky, plakát a video, které policisty a strážníky upozorňují na toto nebezpečí a možnosti prevence opakované viktimizace, tak aby o nich mohli informovat občany a společně jí předcházet. Cílem letošní kampaně je tedy informovat policisty a občany, že ihned po vykradení je nutné zabezpečit daná obydlí a jejich okolí, protože existuje značné riziko, že se bude vloupání opakovat.  Zabezpečení přitom nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností. Zároveň je důležité posílit hlídky a společně chránit celá sousedství.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, také nechalo v loňském roce za účelem Evropského den proti vloupání zpracovat 4 na sebe navazující videospoty. Ty jsou přehledně dostupné na YouTube kanále Ministerstva vnitra ČR, Playlist Evropský den proti vloupání 2023:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Cp5doNb3zScEM2jvDebgJbpf8ILUoKB.

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese).

K dispozici je rovněž Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

„Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech kriminalita mírně narostla, což se týká i nejvíce zastoupeného druhu kriminality, kriminality majetkové. Z pohledu vloupání do bytů a rodinných domů byl i přesto rok 2023 ve znamení poklesu jejich počtu, a to o celých 16 %. Za první 4 měsíce roku 2024 pokles nadále pokračoval a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil dokonce již 21 %. Je tak historicky na nejnižších úrovních. Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále se zlepšující zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Přesto k vloupání do bytu či rodinného domu dochází v ČR přibližně každé 2 a půl hodiny, a proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat. Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé.“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Obecné rady a doporučení

 • Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
 • Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
 • Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).  
 • Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením chrání také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, které by ideálně měly být z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně proti roztažení.
 • Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se mohou prokázat dobrými referencemi, solidní firmy Vám sestaví nabídku bezplatně.
 • Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
 • Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.
 • K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte o tom s cizími lidmi a cennosti uschovejte do trezoru. Nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.
 • Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. Pokud Vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.
 • Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.
 • Pokud byl váš domov již jednou vykraden, je důležité ihned opravit a ideálně posílit vstupní místa a bezpečnostní prvky. Existuje značné riziko, že se bude u vás nebo ve vašem okolí pokus o vloupání opakovat. Proto informujte o nutnosti zabezpečení i své sousedy.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Leták č. 1 - večeře.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.11 MB

Leták č. 2 - Dovolená.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.64 MB

Nedejte jim šanci, zabezpečte se.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.93 MB

Celoroční statistika nápadu TČ – vloupání byty, RD v České republice – r. 2019 – r. 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 490.18 kB

 

Evidence jízdních kol Městskou policií Příbor v roce 2024

Od měsíce června zahájí strážníci Městské policie Příbor značení jízdních kol syntetickou DNA. Značení bude realizováno na služebně Městské policie Příbor ve vybraných termínech, a to podle pořadníku, do kterého se zájemci o označení jízdního kola mohou od 27.05.2024 předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské policie.

Kdo si může jízdní kolo zaevidovat:

- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva, apod.).

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.

 

Výsledky dotazníkového šetření žáků druhého stupně místních

základních škol – protidrogový vlak

V letošním roce žáci druhých stupňů místních základních škol navštívili protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, který byl přistaven na hlavním nádraží v Kopřivnici.

Jedná se o ojedinělý projekt protidrogové prevence, který v České republice organizuje nadační fond NOVÉ ČESKO. Cílí na děti a mládež ve věku 12-17 let a jejich rodiče, kdy se je snaží varovat před riziky legálních i nelegálních drog a ukazuje hrozby závislostí na návykových látkách.

Protidrogový vlak byl tvořen celkem šesti vagóny, které měly podobu multimediálních interaktivních sálů. V jednotlivých vagónech účastníci procházeli reálným příběhem skupiny mladých lidí, kteří se stali nejprve závislými na cigaretách a alkoholu a později přešli k drogám. Příběh byl rozdělen do několika částí, kdy po zhlédnutí každé části filmu se projekční plátno zvedalo a za ním se objevila věrná kopie místa, která přímo souvisela s dějem.  Tímto se účastník dostával reálně na místo příběhu, mohl si prohlídnout např. bar, místo dopravní nehody, která byla způsobena v důsledku užití návykových látek, vězení, drogové doupě aj. Následně do příběhu zasahoval lektor, který s účastníky programu pracoval a klad jim otázky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskuse s moderátorem se návštěvník dokázal velmi dobře vžít do situací, které s sebou užívání drog nese.

Dotazníkové šetření se odehrávalo přímo v prostorách vlaku REVOLUTION TRAIN v rámci interaktivního programu primární prevence. Po příchodu do vlaku byli respondenti instruováni o průběhu programu a byly jim distribuovány anonymní dotazníky. Lektoři byli vyškoleni, aby vytvořili otevřené prostředí, a při instruktáži k vyplňování dotazníku motivovali žáky a studenty k pravdivým odpovědím. Respondenti byli vždy seznámeni s tím, že odpovědi uvedené v dotazníku budou statisticky zpracovány. Sběru dat se účastnili dobrovolně.

Dotazník byl rozdělen do tří částí. Každá z nich měla svůj smysl a cíl. První části předcházela hlavička s opětovnými informacemi o anonymitě, statistickém zpracování dat i s prosbou o pravdivé vyplňování. Dále každý respondent vyplňoval statistické údaje: věk, pohlaví, školu, do které chodí, zda již v minulosti navštívil vlak a datum, kdy dotazník vyplňoval. Volně pak navazovala první část dotazníku.

Vyplňování druhé části dotazníku přicházela na řadu během sledování příběhu v rámci interaktivního programu, tedy „v emocích“. Člověk v kápi (hlavní postava) příběhu v REVOLUTION TRAIN v několika momentech přerušoval dění a kladl otázky. Respondent na ně obratem reagoval podle předem stanovených možností. Cílem této části byla větší angažovanost účastníků, vtažení do děje. Touto formou působili na paměťové stopy dítěte, upozorňovali na situace z běžného života a na to, jaké následky může mít jedno rozhodnutí. Účastník programu si tak v bezpečném prostředí uvědomoval, že jediné rozhodnutí může stačit k tomu, aby se změnil jeho život a život lidí okolo něj.

První část vyplňovali respondenti takzvaně bez emocí. Respondenti odpovídali na uzavřené nebo polootevřené otázky, které se týkaly trávení volného času a zkušeností s legálními i nelegálními drogami. Cílem této části bylo zjistit, v jakém věku se nejčastěji objevuje první styk s drogou a zda jde pouze o jednorázovou zkušenost, nebo o soustavné užívání. Dále bylo zjišťováno, jestli má trávení volného času na první zkušenost nebo na soustavné užívání návykových látek nějaký vliv.

Poslední část dotazníku byla vyplňována na samém konci programu. Zde dávali respondenti zpětnou vazbu na to, co právě prožili. Vyjadřovali se také k tomu, zda si myslí, že jim program může pomoci v obraně před patologickým jevem závislosti a jestli by mohl pomoci i jiným spolužákům, popřípadě zda by ho doporučili kamarádům, známým.

Na konci prohlídky byly vyplněné dotazníky od respondentů posbírány a následně předány k vyhodnocení.

Na dotazník celkem odpovídalo 283 respondentů. Průměrný věk respondentů byl 13,61 let.

Výsledky

 

 

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

25.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

22.4 °C

Vlhkost:

66.6 %

Rosný bod:

15.8 °C