Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Rozšíření jmelí a jeho hojný výskyt nejen na území města Příbora

Typ: ostatní
Na území Moravskoslezského kraje, a také v Příboře a jeho okolí, jste zajisté zaznamenali hojný výskyt listnatých a jehličnatých dřevin napadených jmelím.

Rychlý nárůst plošného napadení jedinců je vysledován v průběhu posledních 15 let AOPK ČR, Regionálním pracovištěm Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, která se touto problematikou intenzivně zabývá. Velmi častý výskyt jmelí na dřevinách lze zaregistrovat kolem silnic, kde na dřeviny negativně působí také stres z dopravy. Silně bývají napadeny solitérní stromy v krajině, staré stromy v parcích, aleje a doprovodné břehové porosty.  

 

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm. Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí taxonomicky dělíme do dvou druhů1jmelí listnáčové (Viscum album L.) a jmelí jehličnanové (Viscum laxum Boiss. et Reuter), které se dělí na dva poddruhy - jmelí jehličnanové pravé (subsp. laxum) a jmelí jehličnanové jedlové (subsp. abietis). Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice blízkosti napadených stromů a může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.    

 

Jmelí se v přírodě rozšiřuje bobulemi, které roznášejí bobuložraví ptáci. Semena jmelí po pozření ptáky a po průchodu jejich zažívacím traktem (15-20 minut) mají lepší klíčivost. V tomto případě se jedná o přenos semen na kratší vzdálenosti. Přenos semen na větší vzdálenosti dochází v případě, kdy semena ulpí na zobácích či na jiných částech těl ptáků, a při jejich očistě semena zůstávají zachycena na větvích stromů. Životní cyklus jmelí má dvě fáze. První fáze KLÍČENÍ, kdy rostlina žije ze svých zásob. Po ní nastupuje fáze CIZOPASNÁ, v rámci které se vyvíjí trs jmelí, který využívá vody a živiny hostitelské rostliny. V této fázi dohází k negativnímu působení jmelí na hostitelskou dřevinu. Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin dřevině, ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví. S tímto jsou taktéž spojeny finanční investice a technicky nesnadné likvidace trsů v korunách stromů s nutným opakováním takovýchto zásahů.

 

Pro eliminaci výskytu jmelí se mimo jiné doporučuje:

- hlídat první výskyt jmelí a pokusit se včasnou likvidací zpomalit šíření;

- podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem;

- ošetřování významných stromů i s nutností opakování zásahů;

- odstraňování jmelí odborným ořezem větví s trsy jmelí;

- v případě napadení více než 50 % objemu koruny pokácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy).

 

Touto cestou se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují dřeviny napadené jmelím, aby se z důvodu zmírnění šíření jmelí pokusili eliminovat jeho výskyt způsoby výše doporučenými. Ať už je to odstraňování prvních keříčků jmelí či případné pokácení dřeviny silně napadené tímto poloparazitem. Při odborných ořezech nebo při kácení postupujte, prosím, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje města, tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz .

 

Odborný ořez jmelí na dřevinách ve vlastnictví města Příbora zajišťuje MÚ Příbor každoročně a na vybraných významných dřevinách opakovaně. Z důvodu expanzivního výskytu jmelí v posledních letech se i po zajištění odborného ošetření dřevin spojeného s odstraněním jmelí nepodařilo v některých případech výskyt jmelí snížit a je nutné přistoupit k pokácení stromů. V letošním roce bylo mimo jiné zajištěno provedení eliminace jmelí v městském parku a v parčíku před domem Českého svazu chovatelů ZO Příbor. Jak v létech předcházejících, tak i nadále bude snahou MÚ Příbora postupně pokračovat v odborných ořezech dřevin zaměřených mimo jiné také na odstranění jmelí z korun stromů.

 

 

Literatura:

Ing. Eva Mračanská: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje, 2012

1 Josef Dostál a kol.: Nová květena ČSSR 1, Academia Praha, 1989

 

 


Vytvořeno: 1. 11. 2017
Poslední aktualizace: 1. 11. 2017 14:07
Autor: