Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 29
poslední

Zavirování systému na ZŠ Jičínské

ZŠ Jičínská oznamuje, že z důvodu zavirování systému není schopna komunikovat přes mailovou ani telefonickou komunikaci. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor:

Úplná uzavírka komunikace na ul. Lidické (u kostela sv. Valentina)

Město Příbor oznamuje, že z důvodu konání koncertu v rámci „Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 2019“ v kostele sv. Valentina“, dojde dne 25.06.2019 od 18:00 do 21:00 hod. k úplné uzavírce silnice II/464 na ulici Lidické v Příboře (u kostela sv. Valentina).
Trasa objížďky bude vedena po silnici II/464 na ul. Lidické (za bývalým kinem), dále po místních komunikacích na ulicích Lidické a Štefánikově, s výjezdem na silnici III/04823 na ulici Jičínské v Příboře, viz situační výkres.
Po dobu objížďky bude zjednosměrněn úsek podél řadových garáží na ulici Lidické.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Za MÚ Příbor Ing. Jaroslav Šimíček

celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 24. 6. 2019 | Autor:

Úplná uzavírka obslužné komunikace C118 mezi sil. III/4822 a I/58 u Příbora

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce obslužné komunikace C118 od křižovatky se silnicí III/4822 po kruhový objezd se silnicí I/58 u Příbora z důvodu opravy zvlněných částí vozovky.

Termín uzavírky je stanoven od 24.06.2019 do 07.07.2019.

Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/4822 (Závišice), II/482 (Kopřivnice), III/48012, I/58 a zpět, viz příloha.
celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 24. 6. 2019 | Autor:

Uzavření evidence obyvatel 24.6.2019

Upozorňujeme, že v pondělí 24.6.2019 bude evidence obyvatel z provozních důvodů uzavřena od 8:00 – 11:30 hod. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 21. 6. 2019 | Autor:

Výběrové řízení: správce počítačové sítě

Bližší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 21. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva: 26.06.2019

Pozvánku naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor:
#

Fyzická analýza odpadů

Dne 18. 6. byla v městském parku provedena fyzická analýza odpadů. Do parku bylo svezeno cca 200 kg odpadu z černých kontejnerů ze sídliště a dalších cca 200 kg z malých černých kontejnerů od rodinných domků. Tento odpad pak byl roztříděn na nebezpečný (zbytky léků, ropné produkty atd.), tříděný (papír, plechovky plasty atd.) a zbytkový směsný odpad. Ukázalo se, že do černých kontejnerů patří méně než 25 % toho, co se v nich skutečně nachází. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor:

ČESKÝ BAROKNÍ VEČER V PŘÍBOŘE

MHF Leoše Janáčka nabízí během 31 festivalových dní 33 koncertů a řadu doprovodných akcí v různorodých prostorách Ostravy, Hukvald a dalších 10 okolních obcí a měst, mezi které patří také město Příbor. Po kratší přestávce se zde Janáčkův festival vrací a to pod novým jménem: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. A bude to návrat velkolepý. V úterý 25. června se od 19 hodin v kostele sv. Valentina uskuteční český barokní večer, neboli večer hudebních kontrastů s Czech Ensemble Baroque and Choir. celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor:

Úplná uzavírka komunikace na ul. Lidické (u kostela sv. Valentina)

Římskokatolická farnost Příbor a město Příbor oznamují, že z důvodu konání akce „Rozhlasový záznam v kostele sv. Valentina“, dojde ve dnech 20.06.2019 od 20:00 – 21.06.2019 do 01:00 hod. a 21.06.2019 od 20:00 - 22.06.2019 do 01:00 hod. k úplné uzavírce silnice II/464 na ulici Lidické v Příboře (od křižovatky s místní komunikací na ulici Lidické po křižovatku se silnicí III/04827 na ulici Jičínské v Příboře), viz situační výkres. celý text

ostatní | 17. 6. 2019 | Autor:
#

Ocenění nejlepších žáků

Dnes 17.6.2019 proběhlo slavnostní předání ocenění pro nejlepší žáky příborských základních škol a příborského gymnázia. Slavnostní akt se konal v refektáři piaristického kláštera za přítomnosti starosty města Ing. arch. Jana Malíka a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Mgr. Marie Monsportové. Školy nominovaly žáky, kteří kromě vzorného plnění svých školních povinností dosáhli i dalších úspěchů a reprezentovali školu ve vědomostních soutěžích v českém jazyce, ruském jazyce, matematice, dějepisu, chemii, hře na hudební nástroje a sportu.
Ocenění bylo předáno těmto žákům: Julii Hývnarové, Jakubu Rozsypalovi, Marku Sochrovi, Michalu Slovákovi, Davidu Dostálovi, Jakubu Mackovi, Ondřeji Lešenarovi, Adamu Červenkovi a Vojtěchu Štěpánovi.

celý text

ostatní | 17. 6. 2019 | Autor:

Uzavření matriky: 17.06.2019

Z důvodu konání slavnostní akce, bude matrika v pondělí 17.06.2019 v dopoledních hodinách uzavřena. celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor:

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice na MÚ v Příboře

Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor:

Prodej pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře.

Odbor investic a správy majetku informuje, že dne 26.06.2019 budou zastupitelstvu města předloženy ke schválení nové podmínky prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. O nových podmínkách prodeje budou zájemci informováni bezprostředně poté, co budou schváleny zastupitelstvem města, a to na úřední desce MÚ Příbor a na webových stránkách města. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor:

Plánovaná odstávka elektřiny

ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 1.7.2019 od 7:30 do 18:30 na ul. 

Čs. armády
223 , 224

Etzlova
218 , 221 , 222

Frenštátská
132 , 1366 , 1367

Freudova
118 , 415

Nádražní
120 , 123 , 124 , 125/A , 125/B , 126 , 185 , 186 , 187 , 189 , 416 , 685

Oldřicha Helmy
128 , 129 , 130 , 131 , 134 , 134//A , 139 , 140 , 141 , 174 , 175 , 177 , 178 , 182 , 183 , 184 , 585

Zámečnická
117 , 592 celý text

ostatní, Odstávky | 12. 6. 2019 | Autor:

Papoušek Rozela Penant

Dne 07.06.2019 byl odchycen v odpoledních hodinách na ulici Nerudova papoušek Rozela Penant červeno-modré barvy. Žádáme majitele, aby se přihlásil na Městskou policii Příbor.

celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor:
Logo

Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře

V prvním červnovém týdnu 2019 bylo předáno staveniště pro realizaci 1. etapy akce Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je realizace opatření, která povedou k energetickým úsporám na objektu ZŠ Jičínská. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti této veřejné budovy. celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky vody

SmVak informuje o přerušení dodávky vody z důvodu poruchy dne 10.6.2019 od 8:00 do 14:00 na ul. Myslbekova (v místě vyvěšení) RD č.p. 1068,1067,1066,1065,1064,1063,1062,1060,1052. celý text

ostatní, Odstávky | 7. 6. 2019 | Autor:

Uzavření Piaristické zahrady

Technické služby oznamují, že ve dnech 03. – 04. 06. 2019 budou Piaristické zahrady z důvodu chemického postřiku uzavřeny. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor:

Odstávka pitné vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 3.6.2019 od 8:00 do 14:00 z důvodu poruchy na vodovodní síti na ulici Ostravská (v místě vyvěšení).

celý text

ostatní, Odstávky | 3. 6. 2019 | Autor:

„Karlsederovi jako příborský fenomén“

Přednáška s názvem „Karlsederovi jako příborský fenomén“ se uskuteční 11. 6. 2019 od 16:00 hod. v aule Masarykova gymnázia v Příboře celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor:

Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2019 od 7:30 do 16:30 v části obce:
Příbor - Hájov
Hájov
115/1,2 , 10 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 11 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 114/NA , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 12 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 137 , 138 , 14 , 141 , 15 , 150 , 151 , 153 , 155 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 7 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 8 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 9 , 90 , 9001 , 9002 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , parc.č. 347/19 , parc.č. 138/2 , parc.č. 14/13 , parc.č. 177/12 , parc.č. 177/64 , parc.č. 219/2, 493 , parc.č. 222/2 , parc.č. 222/8 , parc.č. 222/9 , parc.č. 231/5 , parc.č. 231/6 , parc.č. 263/10 , parc.č. 268 , parc.č. 279/58 , parc.č. 279/7 , parc.č. 31/23 , parc.č. 31/35 , parc.č. 31/38 , parc.č. 415/20 , parc.č. 415/39 , parc.č. 578/6 , parc.č. 76/2 , parc.č. 88/1

a na ulici:
Hukvaldská
1071 , 1072 , 9001 , parc.č. 2317/1

a Příbor:
PR , 2317/17 , parc.č. 258/4 , parc.č. 818/7 celý text

ostatní, Odstávky | 29. 5. 2019 | Autor:

Výluka na trase Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

Dne 10.6.2019 od 7:30 do 13:15. Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní, Odstávky | 29. 5. 2019 | Autor:

Výluka na trase Studénka - Veřovice (a zpět)

6.6.2019 a 7.6.2019 denně od 7:40 do 13:30.
10.6.2019 od 7:35 do 13:25
Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní, Odstávky | 29. 5. 2019 | Autor:

UPOZORNĚNÍ-KONCERT SUPERGROUP.CZ

Po doporučení hudebníků oznamujeme, že zítřejší koncert skupiny bude na stání, abyste si ho lépe užili. Pro ty, kteří by přece jen neustáli celý koncert, budou připraveny židličky po bocích sálu. Těšte se, bude to supéééééééér. celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor:

Oznámení o odstávce teplé vody

Vážení odběratelé,

Společnost Správa majetku města Příbor si Vás dovoluje informovat, že z důvodu plánovaných prací s napojením nové kogenerační jednotky v kotelně LOMENÁ, kterou provádí společnost ČEZ Energo s.r.o. dojde k přerušení dodávky teplé vody v době:

od 3.6.2019 (pondělí) od 9:00 hod
do 7.6.2019 (pátek) do večerních hodin.
celý text

ostatní, Odstávky | 27. 5. 2019 | Autor:

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za město Příbor naleznete na odkaze níže. celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor:
přípravná třída

ZŠ Jičínská - přípravná třída

Informace v přiloženém letáčku. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Napouštění městského koupaliště v Příboře

NAPOUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V PŘÍBOŘE bude zahájeno v pátek 24.května ve 12,00 hodin. Ukončeno bude ve středu 29. května ve večerních hodinách. V průběhu této doby může dojít ke snížení tlaku ve vodovodním potrubí v místní části Příbor - Benátky.
Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:
Výluka na trase Kopřivnice - Štramberk (a zpět) 1

Výluka na trase Kopřivnice - Štramberk (a zpět)

Více informací naleznete v přiloženém obrázku. celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 20. 5. 2019 | Autor:
Výluka na trase Štramberk - Veřovice (a zpět) 2

Výluka na trase Štramberk - Veřovice (a zpět)

Více informací naleznete v přiložených obrázcích. celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 20. 5. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 29
poslední