Menu
Město Příbor
Příbor

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR

Dotační program Regenerace MPR a MPZ se vztahuje pouze na nemovité kulturní památky a movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor.

Program je vyhlašován Ministerstvem kultury zpravidla v září roku předcházejícího plánované obnově památky. Přihlášky – anketní dotazníky jsou přijímány přibližně do konce října. Přihlášku (anketní dotazník) je možné vyzvednout na MÚ Příbor, Odboru investic, rozvoje a správy majetku. K ní je nutné doložit:

  1. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánu a památkové péče);
  2. příslušné povolení stavebního úřadu – MÚ Příbor (sdělení k ohlášení prací nebo stavební povolení, popřípadě nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích);
  3. přesný popis obnovy;
  4. celkové náklady na obnovu (v případě, že se jedná o akce obnovy většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více, je potřeba akci doplnit propočtem – odhadem nákladů projektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce přijata);
  5. fotografie současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v následujícím roce prováděny stavební práce.

 

Přibližně v únoru následujícího roku Ministerstvo kultury rozdělí dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci o sdělení informací o aktuálním stavu připravenosti plánované obnovy a o doložení dokladů pro zpracování souhrnného přehledu (smlouva o dílo, rozpočet prací, povolení k restaurování atd.). Zpravidla do konce března je nutné souhrnné přehledy a podklady zaslat na Ministerstvo kultury.

V letních měsících je dotace vyhodnocena a přidělena ministerstvem. Poté je s žadateli uzavřena Smlouva o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků. Z „Programu“ lze získat maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů, spoluúčast města na akci obnovy je 10 % celkových uznatelných nákladů. V případě restaurování lze získat až 100 % nákladů. Minimální příspěvek MK v tomto programu na akci obnovy je 50 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pouze na zachování památkové podstaty objektu a Ministerstvo kultury každý rok vydává přehled uznatelných a neuznatelných výdajů v Programu. Po provedení obnovy musí být do konce příslušného roku předány všechny podklady k vyúčtování dotace. Termíny a podmínky tohoto dotačního titulu se mohou v jednotlivých letech dle požadavků ministerstva kultury mírně měnit.

Město a úřad

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

24.6.2024 21:06

Aktuální teplota:

17.7 °C

Vlhkost:

69.4 %

Rosný bod:

12.0 °C