Menu
Město Příbor
Příbor

Dotační programy v MPR

Informace o pravidelných dotačních programech v oblasti památkové péče v Příboře

Vážení občané, vlastníci nemovitých kulturních památek, vlastníci objektů na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníci historicky cenných objektů i mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor, rádi bychom Vám přiblížili pravidelné dotační programy v oblasti památkové péče v Příboře.

Mnozí z Vás se již jistě s některým z dotačních titulů setkali, ale i těm bychom chtěli
poskytnout souhrnné informace o termínech, možnostech i podmínkách získání finančních příspěvků. Na území Příbora každoročně probíhají dva dotační tituly v oblasti památkové péče. Jedná se o „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ Ministerstva kultury a o příspěvkový program města Příbora s názvem Program Dědictví města Příbora.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Dotační program Regenerace MPR a MPZ se vztahuje pouze na nemovité kulturní památky a movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor.

Program je vyhlašován Ministerstvem kultury zpravidla v září roku předcházejícího plánované obnově památky. Přihlášky – anketní dotazníky jsou přijímány přibližně do konce října. Přihlášku (anketní dotazník) je možné vyzvednout na MÚ Příbor, Odboru investic, rozvoje a správy majetku. K ní je nutné doložit:

  1. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánu a památkové péče);
  2. příslušné povolení stavebního úřadu – MÚ Příbor (sdělení k ohlášení prací nebo stavební povolení, popřípadě nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích);
  3. přesný popis obnovy;
  4. celkové náklady na obnovu (v případě, že se jedná o akce obnovy většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více, je potřeba akci doplnit propočtem – odhadem nákladů projektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce přijata);
  5. fotografie současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v následujícím roce prováděny stavební práce.

 

Přibližně v únoru následujícího roku Ministerstvo kultury rozdělí dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci o sdělení informací o aktuálním stavu připravenosti plánované obnovy a o doložení dokladů pro zpracování souhrnného přehledu (smlouva o dílo, rozpočet prací, povolení k restaurování atd.). Zpravidla do konce března je nutné souhrnné přehledy a podklady zaslat na Ministerstvo kultury.

V letních měsících je dotace vyhodnocena a přidělena ministerstvem. Poté je s žadateli uzavřena Smlouva o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků. Z „Programu“ lze získat maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů, spoluúčast města na akci obnovy je 10 % celkových uznatelných nákladů. V případě restaurování lze získat až 100 % nákladů. Minimální příspěvek MK v tomto programu na akci obnovy je 50 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pouze na zachování památkové podstaty objektu a Ministerstvo kultury každý rok vydává přehled uznatelných a neuznatelných výdajů v Programu. Po provedení obnovy musí být do konce příslušného roku předány všechny podklady k vyúčtování dotace. Termíny a podmínky tohoto dotačního titulu se mohou v jednotlivých letech dle požadavků ministerstva kultury mírně měnit.

PROGRAM DĚDICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA

Program Dědictví města Příbora – příspěvkový program z rozpočtu města Příbora byl schválen usnesením č. 20/4/ZM/2019 ze dne 20.03.2019.

V rámci tohoto dotačního programu mohou být poskytnuty příspěvky vlastníkům domů, které se nacházejí na území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům objektů historicky cenných i mimo MPR. O zařazení těchto objektů rozhoduje zastupitelstvo města.

Příspěvky lze poskytnout na práce související s:

  1. vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;
  2. statickým zabezpečením objektu;
  3. opravou krovu, komínových těles;
  4. opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž aj.;
  5. opravou ohradní a opěrné zdi.

Žádost o příspěvek musí být doručena na MÚ Příbor do 27.04.2023.

Výše příspěvku nepřekročí 50 % prokázaných nákladů nezbytně nutných na zachování
památkové podstaty objektu a o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

V případě dotazů kontaktujte MÚ Příbor, odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, kontaktní osoba Mgr. Marika Demlová, tel. 731 130 863, e-mail: demlova@pribor-mesto.cz.

Program Dědictví města Příbora

Závěrem: Často vyskytujícím se problémem u obou dotačních titulů je absence závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. O závazné stanovisko je nutné zažádat orgán státní památkové péče s dostatečným předstihem před podáním žádosti o dotaci!
Dále upozorňujeme na skutečnost, že při provádění stavebních prací na nemovité kulturní památce jsou vlastníci povinni informovat o zahájení prací orgán státní památkové péče a pravidelně zvát jeho zástupce na kontrolní dny. V případě nesplnění těchto podmínek nelze finanční příspěvek proplatit!

 

 

 

Město a úřad

Volby 2023

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
1

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

29.9.2023 18:02

Aktuální teplota:

19,5 °C

Vlhkost:

56,6 %

Rosný bod:

10,6 °C