Menu
Město Příbor
Příbor

Probíhá úprava webových stránek. Obsah struktury a záložek se tvoří. Omluvte tedy, prosím, současné nedostatky. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu

Dotační programy v MPR

Informace o pravidelných dotačních programech v oblasti památkové péče v Příboře

Vážení občané, vlastníci nemovitých kulturních památek, vlastníci objektů na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníci historicky cenných objektů i mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor, rádi bychom Vám přiblížili pravidelné dotační programy v oblasti památkové péče v Příboře.

Mnozí z Vás se již jistě s některým z dotačních titulů setkali, ale i těm bychom chtěli
poskytnout souhrnné informace o termínech, možnostech i podmínkách získání finančních příspěvků. Na území Příbora každoročně probíhají dva dotační tituly v oblasti památkové péče. Jedná se o „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ Ministerstva kultury a o příspěvkový program města Příbora s názvem Program Dědictví města Příbora.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Dotační program Regenerace MPR a MPZ se vztahuje pouze na nemovité kulturní památky a movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor. Je vyhlašován Ministerstvem kultury zpravidla v září roku předcházejícího plánované obnově památky. Přihlášky – anketní dotazníky jsou přijímány do konce října. Přihlášku (anketní dotazník) je možné vyzvednout na MÚ Příbor, Odboru investic a správy majetku. K ní je nutné doložit závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánu a památkové péče), příslušné povolení stavebního úřadu - MÚ Příbor (sdělení k ohlášení prací nebo stavební povolení, popřípadě nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích), přesný popis obnovy, celkové náklady na obnovu (v případě, že se jedná o akce obnovy většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více, je potřeba akci doplnit propočtem – odhadem nákladů projektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce přijata) a fotografie současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v následujícím roce prováděny stavební práce. Přibližně v únoru následujícího roku Ministerstvo kultury rozdělí dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci o sdělení informací o aktuálním stavu připravenosti plánované obnovy a o doložení dokladů pro zpracování souhrnného přehledu (smlouva o dílo, rozpočet prací, povolení k restaurování atd.). Zpravidla do konce března je nutné souhrnné přehledy a podklady zaslat na Ministerstvo kultury. V letních měsících je dotace vyhodnocena a přidělena ministerstvem. Poté je s žadateli uzavřena Smlouva o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků. Z „Programu“ lze získat maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů, spoluúčast města na akci obnovy je 10 % celkových uznatelných nákladů. V případě restaurování lze získat až 100 % nákladů. Minimální příspěvek MK v tomto programu na akci obnovy je 50.000,00 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pouze na zachování památkové podstaty objektu a Ministerstvo kultury každý rok vydává přehled uznatelných a neuznatelných výdajů v Programu. Po provedení obnovy musí být do konce příslušného roku předány všechny podklady k vyúčtování dotace. Termíny a podmínky tohoto dotačního titulu se mohou v jednotlivých letech dle požadavků ministerstva kultury mírně měnit.

PROGRAM DĚDICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA

Program Dědictví města Příbora – příspěvkový program z rozpočtu města Příbora byl schválen usnesením č. 20/4/ZM/2019 ze dne 20.03.2019.

V rámci tohoto dotačního programu mohou být poskytnuty příspěvky vlastníkům domů, které se nacházejí na území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům objektů historicky cenných i mimo MPR. O zařazení těchto objektů rozhoduje zastupitelstvo města.

Příspěvky lze poskytnout na práce související s:
a) vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;

b) statickým zabezpečením objektu;

c) opravou krovu, komínových těles;

d) opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž aj.;

e) opravou ohradní a opěrné zdi.

Žádost o příspěvek musí být doručena na MÚ Příbor do 30.04.2021.

Výše příspěvku nepřekročí 50 % prokázaných nákladů nezbytně nutných na zachování
památkové podstaty objektu a o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Závěrem: Často vyskytujícím se problémem u obou dotačních titulů je absence závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. O závazné stanovisko je nutné zažádat orgán státní památkové péče s dostatečným předstihem před podáním žádosti o dotaci!
Dále upozorňujeme na skutečnost, že při provádění stavebních prací na nemovité kulturní památce jsou vlastníci povinni informovat o zahájení prací orgán státní památkové péče a pravidelně zvát jeho zástupce na kontrolní dny. V případě nesplnění těchto podmínek nelze finanční příspěvek proplatit!

V případě dotazů kontaktujte prosím MÚ Příbor, odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, kontaktní osoba Mgr. Marika Demlová, tel. 731 130 863, e-mail: demlova@pribor-mesto.cz.

Program Dědictví města Příbora

Město a úřad

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
7
1
4
2
4
3
4
4
7
5
7
6
5
7
7
8
6
9
5
10
5
11
6
12
5
13
7
14
5
15
5
16
5
17
6
18
6
19
6
20
4
21
4
22
4
23
6
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

5.12.2021 17:31

Aktuální teplota:

2,6 °C

Vlhkost:

87,4 %

Rosný bod:

0,7 °C