Městský rozhlas

Městský rozhlas

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Hlášení městského rozhlasu: Lucie Boháčová
Zástup: Jana Lipovská, Dis

VÝZVA OBČANŮM - znečištění bioodpadu

 

Město Příbor žáda občany, aby do hnědých nádob ukládali pouze drobný čí podrcený biologický rozložitelný odpad. Nedávejte tam kmeny, pařezy, ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Nádoby můsí být umístěny ve svozový den na zpevněné ploše veřejného prostranství, né za plotem. V opačném případě nebudou vysypány.


DIAKONÁČEK

 

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě a Pečovatelská služba Příbor ve spolupráci s městem Příbor nabízí občanům Příbora od 01.09.2018 novou službu dopravy seniorů DIAKONÁČEK. Diakonáček si můžete Dobjednat v Pečovatelské službě Příbor na tel: 737 286 554.


DEN BEZ AUT

 

„V sobotu dne 12.10.2019 se v náhradním termínu uskuteční akce pořádaná ke Dni bez aut. Od 13:30 hodin se můžete společně s námi účastnit drakiády na kopci u sv. Jana, kde od 14:30 proběhne přehlídka leteckých modelů za letu. Koňským povozem se pak společně dopravíme na Ranč u Michálků, kde bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení a kreativní tvoření se střediskem volného času Lunou Příbor. Jedinou podmínkou je se na akci dostavit bez motorového vozidla. Těší se na Vás pořadatelé. Bližší informace naleznete také na webových stránkách města Příbor.“   


DISCGOLF

Od pondělí 30.09.2019 bude oficiálně zprovozněno discgolfové hřiště v městském parku. Přichystány jsou na vyzkoušení tři dráhy s různou obtížností. V případě zájmu o tento sport si nemusíte ihned disky kupovat, ale je možné si je zapůjčit v turistickém informačním centru za symbolickou cenu 20 Kč na den. Disky jsou vydávány oproti vratné záloze 200 Kč na jeden disk.

Jak hra vůbec funguje se dozvíte na informačních cedulích umístěných v blízkosti herních ploch nebo pravidla naleznete na http://www.prodiscgolf.cz/.

Příjemnou hru Vám přeje vedení města Příbor.


 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK