Menu
Město Příbor
Příbor

Probíhá úprava webových stránek. Obsah struktury a záložek se tvoří. Omluvte tedy, prosím, současné nedostatky. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu

Místní poplatek za "komunální odpady"

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odbor finanční informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za svoz odpadu, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato novinka bude zavedena od letošního roku a nahradí distribuci poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán, bude uvedeno číslo účtu, částka a variabilní symbol plátce, popř. termín splatnosti.

Tato služba bude samozřejmě bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt  na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz.

V případě dalších dotazů volejte 605 526 460 nebo 556 455 434, správce poplatku Alice Buczková.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,  ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky, kteří žijí v zahraničí po dobu delší než ½ roku v daném roce nepřetržitě,
 • poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky, kteří nedovršili 1 rok života,

Úleva se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm.b) této vyhlášky, ve výši 246,- Kč.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit do 30.11.kalendářního roku.

Poplatek je stanoven v našem městě "Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 1/2019" v celkové sazbě 492 Kč/osoba/rok.

Splatnost poplatku:

 •  jednorázově v termínu do 31. května
  nebo
 • ve dvou splátkách ve výši 246 Kč. První splátka do 31. května , druhá do 30. září kalendářního roku.

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

 • platba v pokladně MÚ,
 • platba prostřednictvím složenky
 • platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky. Variabilní symboly ze složenek se již od roku 2019 nemění.

Nebudou - li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří odbor finanční dluh platebním výměrem. Event. přistoupí k možnosti zvýšit neuhrazené poplatky na jejich trojnásobek.

Další podrobnosti viz text OZV č. 1/2019.

Potřebuji si vyřídit

Datum a čas

Dnes je středa, 1. 12. 2021, 5:14:39

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
7
1
4
2
4
3
4
4
7
5
7
6
5
7
7
8
6
9
5
10
5
11
6
12
5
13
7
14
5
15
5
16
5
17
6
18
6
19
6
20
4
21
4
22
4
23
6
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

1.12.2021 05:09

Aktuální teplota:

2 °C

Vlhkost:

83,1 %

Rosný bod:

-0,5 °C