Menu
Město Příbor
Příbor

Probíhá úprava webových stránek. Obsah struktury a záložek se tvoří. Omluvte tedy, prosím, současné nedostatky. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu

Kontakty s náplní

Odbor sociálních věcí

Bc. Lenka Filipcová - sociální pracovník

Mgr. Jarmila Kyjovská - veřejná opatrovnice

Mgr. Karolína Najzarová - vedoucí odboru

Odbor sídlí v I. patře budovy Správy majetku města Příbor s. r. o., na ul. Freudova čp. 118 v Příboře.

NÁPLŇ PRÁCE ODBORU:

Úkoly v samostatné působnosti

 1. Zajišťuje agendu přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě, přijímá žádosti do domů s pečovatelskou službou a zpracovává pořadníky na přidělení těchto bytů.
 2. Zajišťuje agendu spojenou s přidělováním bytů nízkého standardu a bytů určených k řešení tíživých bytových a sociálních situací občanů ve městě.
 3. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Vytváří ve spolupráci se samosprávou koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci v obci a sociální či související služby a prorodinnou politiku obce.         
 5. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě.
 6. Spolupracuje s pracovními skupinami komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 7. Spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a při určování sítě sociálních služeb na území kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
 9. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
 10. Metodicky podporuje a ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro sociální práci v obci a sociální či jiné související služby.
 11. Spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 12. Spolupracuje s Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě ve věci poskytování sociálních služeb – pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení.
 13. Spolupracuje s Kluby seniorů a s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením na území města.
 14. Sleduje účelnost vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města na sociální práci v obci.
 15. Vypravuje pohřeb dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Vydává vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.
 17. Vede agendu osob se změněnou svéprávností, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech, provádí sociální šetření pro soudy.
 18. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi sděluje, zda osoba v hmotné nouzi požádala o pomoc při získání přiměřeného bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi vydává stanoviska za obec dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Úkoly v přenesené působnosti

 1. Zajišťuje agendu obecního úřadu v přenesené působnosti a pověřeného obecního úřadu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v souladu s příslušnými právními předpisy, zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následně podle potřeb a rozsahu nezbytných opatření k ochraně dítěte poskytuje pomoc dítěti a rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte a oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 3. Na vyžádání podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření.
 4. Na vyžádání doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte.
 5. Provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje základní sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, imigranti, osoby v hmotné nouzi a nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, osoby se ztrátou přístřeší, senioři.
 6. Na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životních situací klientů.
 7. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vykonává funkci veřejného opatrovníka v sociální oblasti a v sociální péči osobám omezeným ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 08:00 - 17:00
 • Úterý: 08:00 - 11:00
 • Středa: 08:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 08:00 - 11:00
 • Pátek: Zavřeno
 • Sobota: Zavřeno
 • Neděle: Zavřeno

Polední pauza - pondělí a středa 11:00 - 12:00 hodin.
Pátek - neúřední den

Kontaktní adresa:

Odbor sociálních věcí Příbor
Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru
Freudova 118
742 58 Příbor
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 455 470
fax: (+420) 556 722 093

Organizace

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
7
1
4
2
4
3
4
4
7
5
7
6
5
7
7
8
6
9
5
10
5
11
6
12
5
13
7
14
5
15
5
16
5
17
6
18
6
19
6
20
4
21
4
22
4
23
6
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

5.12.2021 19:04

Aktuální teplota:

2,1 °C

Vlhkost:

90 %

Rosný bod:

0,6 °C