Menu
Město Příbor
Příbor

Kontakty s náplní

Odbor sociálních věcí

Bc. Lenka Filipcová - sociální pracovník

Mgr. Jarmila Kyjovská - veřejná opatrovnice

Mgr. Karolína Najzarová - vedoucí odboru

Odbor sídlí v I. patře budovy Správy majetku města Příbor s. r. o., na ul. Freudova čp. 118 v Příboře.

NÁPLŇ PRÁCE ODBORU:

Úkoly v samostatné působnosti

 1. Zajišťuje agendu přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě, přijímá žádosti do domů s pečovatelskou službou a zpracovává pořadníky na přidělení těchto bytů.
 2. Zajišťuje agendu spojenou s přidělováním bytů nízkého standardu a bytů určených k řešení tíživých bytových a sociálních situací občanů ve městě.
 3. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Vytváří ve spolupráci se samosprávou koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci v obci a sociální či související služby a prorodinnou politiku obce.         
 5. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě.
 6. Spolupracuje s pracovními skupinami komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 7. Spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a při určování sítě sociálních služeb na území kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
 9. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
 10. Metodicky podporuje a ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro sociální práci v obci a sociální či jiné související služby.
 11. Spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 12. Spolupracuje s Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě ve věci poskytování sociálních služeb – pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení.
 13. Spolupracuje s Kluby seniorů a s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením na území města.
 14. Sleduje účelnost vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města na sociální práci v obci.
 15. Vypravuje pohřeb dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Vydává vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.
 17. Vede agendu osob se změněnou svéprávností, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech, provádí sociální šetření pro soudy.
 18. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi sděluje, zda osoba v hmotné nouzi požádala o pomoc při získání přiměřeného bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi vydává stanoviska za obec dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Úkoly v přenesené působnosti

 1. Zajišťuje agendu obecního úřadu v přenesené působnosti a pověřeného obecního úřadu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v souladu s příslušnými právními předpisy, zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následně podle potřeb a rozsahu nezbytných opatření k ochraně dítěte poskytuje pomoc dítěti a rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte a oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 3. Na vyžádání podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření.
 4. Na vyžádání doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte.
 5. Provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje základní sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, imigranti, osoby v hmotné nouzi a nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, osoby se ztrátou přístřeší, senioři.
 6. Na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životních situací klientů.
 7. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vykonává funkci veřejného opatrovníka v sociální oblasti a v sociální péči osobám omezeným ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 08:00 - 17:00
 • Úterý: 08:00 - 11:00
 • Středa: 08:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 08:00 - 11:00
 • Pátek: Zavřeno
 • Sobota: Zavřeno
 • Neděle: Zavřeno

Polední pauza - pondělí a středa 11:00 - 12:00 hodin.
Pátek - neúřední den

Kontaktní adresa:

Odbor sociálních věcí Příbor
Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru
Freudova 118
742 58 Příbor
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 455 470
fax: (+420) 556 722 093

Organizace

Volby 2023

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
6
1
5
2
7
3
6
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
10
7
11
6
12
5
13
5
14
5
15
6
16
6
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
6
24
8
25
5
26
5
27
5
28
5
29
5
30
6
1
6
2
4

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

4.6.2023 13:36

Aktuální teplota:

21,4 °C

Vlhkost:

41,8 %

Rosný bod:

7,9 °C