Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

01_2018 Jednací řád Rady města Příbora 2018

01_2018 Jednací řád Rady města Příbora 2018.pdf 03.03.2021

01-2021 Pracovní řád

01-2021 Pracovní řád.pdf 03.03.2021

01/2020 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce

2020 OZV VP.pdf 01.06.2020

02_2013_Provozní řád skateparku platný od 01.05.2013

02_2013_Provozní řád skateparku platný od 01.05.2013.pdf 03.03.2021

02_2018 Jednací řád Zastupitelstva města Příbora 2018

02_2018 Jednací řád Zastupitelstva města Příbora 2018.pdf 03.03.2021

03-2020 Organizační řád MÚ Příbor platný od 01.01.2021

03-2020 Organizační řád MÚ Příbor platný od 01.01.2021.pdf 03.03.2021

04 - 2020 Řád veřejného pohřebiště - nový hřbitov

04 - 2020 Řád veřejného pohřebiště - nový hřbitov.pdf 03.03.2021

05 - Řád veřejného pohřebiště - starý hřbitov

05 - Řád veřejného pohřebiště - starý hřbitov.pdf 03.03.2021

06- 2020 Jednací řád komisí RM 2020

06- 2020 Jednací řád komisí RM 2020.pdf 03.03.2021

1 / 2006 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2000 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům.

datum schválení 27.04.2006 / datum účinnosti 12.05.2006

01_2006_ozv_rušící 1_2000 o přidělování obecních bytů do nájmu.doc 09.07.2015

1-2020 Pravidla pro vysílání městského rozhlasu a využívání info SMS

1-2020 Pravidla pro vysílání městského rozhlasu a využívání info SMS.pdf 03.03.2021

1/2001 O znaku a praporu města Příbora a jejich užívání

datum schválení 22.02.2001 / datum účinnosti 24.03.2001

353.rtf 29.10.2014

1/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 17/96 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

datum schválení 26.06.2008 / datum účinnosti 01.01.2009

01_2008_ozv_ruší ozv 17_1996 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.doc 09.07.2015

1/2010 O zpoplatnění obecného užívání místních komunikací v Příboře

datum schválení 30.11.2010 / datum účinnosti 01.01.2011

26608.pdf 29.10.2014

1/2010 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Příbor č. 10/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací.

datum schválení 03.06.2010 / datum účinnosti 01.07.2010

01_2010_ozv_ zrušující ozv 10_2003 poplatek za užívání veřejného prostranství.doc 10.07.2015

1/2010 Příloha

datum schválení 28.04.2015 / datum účinnosti 01.06.2015

ceník.doc 03.06.2015

1/2011 Dodatek č. 1

datum schválení 13.12.2012 / datum účinnosti 01.01.2013

34154.doc 10.07.2015

1/2011 Požární řád města Příbora

datum schválení 17.05.2011 / datum účinnosti 01.06.2011

28854.pdf 29.10.2014

1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

datum schválení 01.03.2012 / datum účinnosti 16.03.2012

01_2012_ozv_poplatek za vhp.doc 10.07.2015

1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

datum schválení 18.12.2014 / datum účinnosti 01.01.2015

vyhláška o místním poplatku.pdf 24.02.2015

Stránka