Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Povinně zveřejňované informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů

Městský úřad Příbor zpracovává následující osobní údaje, podle zvláštního zákona, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Řízení podle stavebního zákona a zákona o památkové péči

Účel zpracování: vedení správního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: navrhovatel
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, soudy
Doba uchování: 20 let u změny jména a příjmení, 75 let u knihy úmrtí a manželství, 100 let u knihy narození

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, soudy
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Příbor starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Přihlášení k trvalému pobytu

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Kopřivnice
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let dle spisového a skartačního řádu

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé a zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce.
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu dle spisového a skartačního řádu

Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu dle spisového a skartačního řádu

Ověřené výstupy – Czech POINT

Účel zpracování: agenda vydávání ověřených výstupů z Czech Point
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání ověřeného výstupů z Czech Point
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Přísedící soudu

Účel zpracování: volba přísedících soudu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor, Okresní soud v Novém Jičíně
Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího

Poplatky ze psů

Účel zpracování: zajištění agendy poplatků ze psů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Účel zpracování: zajištění agendy místních poplatků za komunální odpad
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Výherní hrací přístroje

Účel zpracování: zajištění agendy výherních hracích přístrojů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Příbor
Doba uchování: 5 nebo10 let dle spisového a skartačního řádu

Správa pohledávek

Účel zpracování: zajištění agendy správy pohledávek
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Město Příbor/ Městský úřad
Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu