Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor stavebního úřadu a přestupků

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00
Adresy
Freudova 118, 742 58 Příbor
 1. ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A PŘESTUPKŮ

 

Stavební agenda

 • Provádí výkon státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona.
 • Vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu a provedení jednoduchých staveb, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • Vydává územní souhlas a územní rozhodnutí o umístění staveb, pokud nepřesahují správní území a z pověření nadřízeného orgánu i mimo správní území.
 • Vydává územní rozhodnutí o změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu.
 • Z územního hlediska řídí výstavbu města podle schválené územně plánovací dokumentace.
 • Přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.
 • Provádí stavební řízení a vydává stavební povolení včetně prodloužení jeho platnosti na území města, které mu přináleží podle stavebního zákona vč. zřízení reklamních tabulí na budovách a prostranstvích na území města.
 • Sleduje, zda jsou stavby realizovány v rozsahu vydaného stavebního povolení.
 • Poskytuje odbornou a technickou pomoc při výstavbě rodinných domků, sleduje včasnost dokončování jejich výstavby.
 • Vydává povolení změny stavby před dokončením .
 • Provádí kolaudace a povoluje užívání staveb nebo jejich provozně ucelených částí, jež sám povolil.
 • Vydává kolaudační rozhodnutí.
 • Vydává kolaudační souhlasy.
 • Povoluje předčasné užívání staveb.
 • Povoluje  zkušební provoz.
 • Nařizuje vlastníkům pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasport stavby).
 • Vydává rozhodnutí o změně účelu užívání.
 • Nařizuje povinné stavební úpravy, zabezpečovací práce a nezbytné úpravy.
 • Vydává rozhodnutí k odstranění staveb nebo odstranění staveb nařizuje.
 • Přijímá ohlášení odstranění staveb, vydává povolení k odstranění staveb .
 • Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb a vede jejich evidenci.
 • Zastavuje práce na stavbě v případě zjištění nedostatků.
 • Nařizuje vlastníkům neodkladné odstranění stavby nebo provedení nutných zabezpečovacích prací.
 • Nařizuje nezbytné úpravy na stavbě nebo stavebním pozemku.
 • Nařizuje udržovací práce pro stavby.
 • Nařizuje vyklizení stavby při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví osob.
 • Ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Vykonává státní dozor nad stavebním stavem budov a pozemních staveb. Dbá při tom, aby byly jednotlivými vlastníky udržovány v řádném stavu.
 • Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu a zajišťuje archivaci stavebně technické dokumentace.
 • Umožňuje nahlížení do dokumentací staveb dle potřeby a oprávnění.
 • Povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 • Povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na území.
 • Vykonává státní dozor, dohlíží na dodržování stavebních předpisů
  a rozhodnutí stavebního úřadu.
 • Je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku, při opatřování důkazů a dalších podkladů.
 • Projednává přestupky a delikty proti stavebnímu zákonu.
 • Zadává data do registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

Agenda dopravy

 • Provádí výkon funkce speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.

 

Přestupková agenda

 • Vede evidenci a statistiku přestupků.
 • Provádí blokové a příkazní řízení, včetně rozhodnutí o přestupku.
 • Zpracovává veškeré podklady a provádí jednání u návrhových přestupků.
 • Spolupracuje s městskou policií a s PČR Příbor.
 • Postupuje přestupkové případy v případě místní a věcné nepříslušnosti.
 • Metodicky je řízen KÚ MSK a MV ČR.
 • Na základě žádosti státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o pověsti.

 

Úkoly v samostatné působnosti

 • Vede evidenci čísel popisných a přiděluje čísla popisná. 

Kontaktní spojení

Telefon: 556 455 460
Mobilní telefon: 732 117 311

Osoby

JménoFunkceTelefon
Ing. Pavel HanzelkaVedoucí stavebního odboru556 455 460
732 117 311
Pavel HykelReferent stavebního odboru556 455 461
Bc. Jiří HanzelkaReferent stavebního úřadu, přestupky556 455 462
Lucie KrejčíReferent stavebního úřadu556 455 464
Ing. Mária KubáňováReferent stavebního úřadu556 455 463
731 130 859