Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor kultury a cestovního ruchu

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00
pátek8:00 - 11:0012:00 - 14:00
 1. ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

 

 1.   www stránky města
 1. Zajišťuje funkčnost a aktualizaci www stránek a prezentaci města na sociálních sítích města Příbora (kromě náplně dalších odborů a úseku MÚ).
 2. Zabezpečuje rozesílání informací Infokanálem (SMS zprávy).   

 

 1.   Městská televize
 1. Spolupracuje na základě smluvního vztahu s dodavatelem vysílání městské televize.
 2. Spolupracuje s držitelem licence ve věci zajištění funkčnosti vysílače.
 3. Vyhlašuje výběrová řízení na vysílání lokální TV.
 4. Stará se o rozpočtovou správu poplatků za vysílání, poplatků autorských
  a plateb za vysílání.
 5. Připravuje návrhy smluv na vysílání TV.
 6. Vyřizuje a zajišťuje opravy TV vysílače.

 

 1.    Kulturní akce
 1. Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Příbora.
 2. Zajišťuje organizaci akcí pořádaných městem.
 3. Zajišťuje propagaci akcí pořádaných městem, a to způsobem ve městě obvyklým.
 4. Vede agendu poplatků autorských práv (OSA, DILIA, INTEGRAM).
 5. Koordinuje pořádání kulturních akcí jiných subjektů, především z hlediska termínů jejich pořádání.
 6. Zajišťuje expozice a vernisáže v galerii v radnici.

 

 1.   Poplatky, žádosti a povolení
 1. Vyřizuje oznámení o uspořádání veřejné produkce a informuje o těchto akcích městskou a státní policii.
 2. Vyřizuje žádosti o zapůjčení městského parku pro kulturní účely a informuje ředitele Technických služeb Příbor, městskou a státní policii.
 3. Pečuje o využití propagačních skříněk v majetku města (smluvní pronájmy).
 4. Vyřizuje žádosti na kulturní vystoupení v církevních památkách (římskokatolická farnost).
 5. Vyřizuje žádosti o použití znaku města pro cizí subjekty.

 

 

 1. Poskytování veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“) a grantů z rozpočtu města
 1. Zveřejňuje obvyklým způsobem oznámení o termínu možnosti podání žádosti o poskytování veřejné finanční podpory a grantů z rozpočtu města
  v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu a zájmových činností.
 2. Shromažďuje žádosti o poskytování VFP a grantů z rozpočtu města
  v oblasti kultury, sportu a zájmových činností.
 3. Žádosti o poskytování VFP a grantů z rozpočtu města zpracovává jako podklad k rozhodnutí RM a ZM.
 4. Připravuje návrhy na smlouvy ke schváleným VFP a grantům.
 5. Přijímá vyúčtování k VFP a grantům.

 

 

 1.  Fotoarchiv a archiv obrazové dokumentace
 1. Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci z kulturních akcí
  a činností cestovního ruchu pro potřeby města (fotoarchiv
  a videodokumentace a použití dle autorského zákona).
 2. Obstarává, doplňuje a vede fotoarchiv města.

 

 

 1.   Cestovní ruch
 1. Organizuje a podílí se na realizaci činností v oblasti cestovního ruchu pořádaných městem.
 2. Zabezpečuje družební styk a zpracovává návrhy na jeho rozvoj.
 3. Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni (spolupráce - Lašská brána, spolupráce s Muzeem Novojičínska, veletrhy cestovního ruchu apod.).
 4. Zajišťuje propagaci města - MPR, rodiště S. Freuda, atd. (tvorba propagačního materiálu, publikace, průvodce, skládačky, prezentace v médiích, prezentace města v rámci spolupráce s jinými subjekty).

 

 1.   Rodný dům Sigmunda Freuda („RD“) a piaristický klášter („PR“)
 1. Zabezpečuje technickou obsluhu sluchátkového průvodce GuidePortu, prodej a evidenci vstupenek, poskytování základních informací o městě, rodném domě S. Freuda, informace z oblasti cestovního ruchu (anglický jazyk), prodej propagačního materiálu apod.
 2. Zabezpečuje obecné činnosti správce RD tj. návrhy a přípravu propagačních materiálů, prodejního sortimentu, správu webu RD, propagaci RD, zajišťování fotodokumentace a fotoarchivu, doplňkové programy, oslovování návštěvníků, správa a doplňování expozice.
 3. Zabezpečuje vyúčtování vstupného, prodeje propagačních materiálů, vedení výkaznictví a statistiky.
 4. Zajišťuje opravu a údržbu technického zařízení, servis bezpečnostního
  a technického vybavení a likvidaci poplachů a narušení bezpečnosti RD mimo provozní dobu.
 5. Zabezpečuje technickou obsluhu techniky v PR, pronájem místností, poskytování informací o PR.
 6. Zabezpečuje obecné činnosti správce PR tj. návrhy a přípravu propagačních materiálů, propagace PR, zajišťování fotodokumentace a fotoarchivu, oslovování návštěvníků a zabezpečení využití místností k pronájmu.
 7. Zabezpečuje vyúčtování pronájmu, vedení výkaznictví a statistiky.
 8. Zprostředkovává opravu a údržbu technického zařízení.

 

Kontaktní spojení

Telefon: 556 455 410
Mobilní telefon: 731 130 855

Osoby

JménoFunkceTelefon
Ing. Iveta Buskovávedoucí odboru 556 455 490
731 130 855
Dita Kahánkovákultura556 455 491
731 130 861
Petra Richterovákultura556 455 491
731 130 862
731 130 862
Martina FoukalováTIC556 455 444
731 632 995
Mgr. Jan Švábenický Ph.D.TIC556 455 444
731 632 994
Ing. Silvie Strakošováprovoz kláštera605 227 756
Miroslav Růžička DiS.cestovní ruch - pracovník v RD Sigmunda Freuda556 722 200
734 261 157
Petr Špačeksprávce KD556 455 492
739 681 287