Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Výzva k podání návrhů na Ceny obce a čestné občanství

Typ: ostatní
Dne 11.12.2019 byla usnesením č. 26/9/ZM/2019 schválena Směrnice zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování Cen obce a čestného občanství města Příbor.
Dle této směrnice může návrhy na udělení čestného občanství podat na příslušném formuláři člen Zastupitelstva města Příbora.

Návrhy na udělení ceny obce může podat člen Zastupitelstva města Příbora, Komise pro občanské záležitosti, kterýkoli občan města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města Příbora. Podá-li návrh občan města nebo právnická osoba, musí návrh podpořit svým podpisem nejméně 50 občanů města Příbora, kteří dosáhli věku 18 let. V záhlaví podpisového archu a na každé jeho další straně musí být uvedeno jméno osoby, která je navrhována a rok podání návrhu. Vedle podpisu občana musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

 

Komise pro občanské záležitosti dále návrhy zpracuje a předá Radě města Příbora, ta je projedná a postoupí Zastupitelstvu města Příbora.

 

Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě v Příboře, Odboru organizačním a správních činností -  na podatelně, na matrice nebo na webových stránkách města Příbora. 

Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města a na Městském úřadu v Příboře.

 

Návrh musí obsahovat:

  • jméno a příjmení a datum narození navrhovaného občana;
  • bydliště navrhovaného občana; v případě, že se jedná o občana již zemřelého, pak poslední bydliště;
  • souhlas navrhované osoby; v případě, že se jedná o občana již zemřelého, pak souhlas osoby blízké;
  • zdůvodnění návrhu na ocenění;
  • jméno či název navrhovatele;
  • datum předání návrhu na MÚ.

 

Návrhy musí být v letošním roce podány na Městský úřad elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou, písemně poštou nebo osobně na podatelnu městského úřadu nebo na pracoviště matriky nejpozději do 30.04.2021.

Přehled již oceněných osobností naleznete na následujícím odkazu: https://turista.pribor.eu/o-meste/osobnosti/cestni-obcane-mesta-pribora-ceny-obce-a-ceny-starosty/


Příloha

Vytvořeno: 3. 2. 2021
Poslední aktualizace: 30. 3. 2021 07:37
Autor: