Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Výsledky dotazníkového šetření potřeb veřejnosti v sociální oblasti a prorodinné politiky ve městě Příboře

Typ: ostatní
V průběhu měsíce března a dubna 2020 proběhlo ve městě Příboře dotazníkové šetření potřeb veřejnosti v sociální oblasti a v oblasti prorodinné politiky, které na objednávku města Příbor realizoval Institut komunitního rozvoje, z. s.

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění informací o potřebách a prioritách veřejnosti, potencionálních uživatelů a uživatelů sociálních služeb v sociální oblasti a v prorodinných aktivitách v našem městě. Výsledky budou složit pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023 a II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře rovněž na období 2021 – 2023.

 

Dotazníkové šetření probíhalo třemi způsoby, a to prostřednictvím internetu, přímým oslovením a sběrem dotazníků na Městském úřadu Příbor. Vzhledem k tomu, že se od března letošního roku potýkáme s koronavirovou pandemii, byla ochota respondentů odpovídat na dotazníky menší. Celkem bylo vráceno 159 vyplněných dotazníků, ze kterých bylo zjištěno:

 

 • nejvíce využívanou sociální službou je pečovatelská služba a domov pro seniory,  
 • největší potřeba u respondentů do budoucna je u pečovatelské služby a osobní asistence, domova pro seniory a odlehčovací služby,  
 • u návazných aktivit je největší zájem o startovací byty pro mladé, aktivity pro děti a mládež a seniory, zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež a dům s byty zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou),  
 • téměř 66% respondentů uvádí, že pomoc uvítají raději v domácím prostředí a 34% pak mimo domov,
 • respondenti považují za nejdůležitější cílové skupiny rodiny s dětmi a děti a mládež

stejně jako seniory,

 • nejvíce informací získávají respondenti prostřednictvím internetu a z internetových stránek města; na takřka stejné úrovní je pak Měsíčník města Příbora a známí a přátelé,  
 • mnoho podnětů pro více sportovišť, bazén, kluziště, pohybové aktivity, vzdělávací aktivity, komunitní akce, poradenství, bazar oblečení, zvýšení digitální gramotnosti pro seniory, přednášky, mezigenerační aktivity a další …

 

Závěrečná zpráva dotazníkového šetření je k dispozici na webových stránkách města www.pribor.eu a na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor. Jelikož Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a související aktivit připravujeme společně se zástupci obcí Kateřinice a Skotnice, závěrečná zpráva obsahuje rovněž výsledky dotazníkového šetření z těchto spádových obcí.

 

Zástupci města Příbora děkují všem respondentům za vstřícný přístup a podněty k zajištění potřebných, dostupných a kvalitních sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě.

 


Vytvořeno: 7. 10. 2020
Poslední aktualizace: 7. 10. 2020 15:52
Autor: Bc. Lenka Filipcová, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor