Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Organizační změny Městského úřadu Příbor v roce 2021

Typ: ostatní
Rada města Příbora uložila v lednu 2020 tajemníkovi Městské úřadu Příbor (dále je „tajemník MÚ“) provést personální audit městského úřadu a předložit jeho výsledky, a to za pomocí externího subjektu. Hlavním účelem tohoto auditu bylo získání co největšího povědomí o činnostech úřadu, náprava historických neefektivních procesů, odstranění neefektivních a nepotřebných činností, prověření zatíženosti jednotlivých pracovních pozic, získání náhledu od externího subjektu, zefektivnění stávajících procesů a vytvoření podkladu pro rozhodnutí RM k případné organizační změně.

Metodika byla zvolena tak, aby městský úřad pouze nepřijímal informace od auditorů, ale aby co nejvíce návrhů vyšlo od pracovníků úřadu, zejména od vedoucích. Záměrem bylo, aby se vedoucí včetně tajemníka naučili vyplňovat a pracovat s kapacitními tabulkami. Následně dostali od auditorů zpětnou vazbu a podněty, jak věci dělat jinak, lépe a hlavně efektivně. Poté vyplňovali kapacitní tabulky se svými podřízenými, u čehož byl namátkově i tajemník MÚ. V poslední fázi měli vedoucí možnost podávat návrhy na zlepšení chodu svých odborů, a hlavně MÚ jako celku. Výsledkem byla auditní zpráva s mnoha doporučeními.

 

V červnu 2020 uložila tajemníkovi MÚ zajistit doporučení z personálního auditu a předložit návrh organizačního řádu městského úřadu. V rámci doporučení městskému úřadu byly také vyhlášeny veřejné zakázky na zajištění některých činností úřadu externím subjektem. Cílem bylo prověření zejména ekonomické výhodnosti vykonávání těchto činnosti externím subjektem.

Organizační řád MÚ byl následně schválen dne 06.10.2020 a to s účinností od 01.01.2020 včetně zrušení tří pracovních pozic, čímž se sníží počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 55. Z vyhlášených veřejných zakázek byla využita pouze nabídka na zajištění úklidových služeb v budovám městského úřadu. Ostatní vyhlášené veřejné zakázky byly zrušeny.

 

Nové schéma městského úřadu od 01.01.2021:

schéma MÚ

Hlavní změny v působnosti jednotlivých odborů:

Dosavadní odbor rozvoje města se mění na odbor životního prostředí, veřejných zakázek a dotací. Na tomto odboru zůstane jako dosud působnost v oblasti životního prostředí včetně péče o městské lesy. Dále zde bude rozšířena působnost v oblasti přijímání všech dotací města, která je zde dosud vykonávána pouze částečně spolu s odborem bytového a nebytového fondu a oblast veřejných zakázek města. Nově zde již nebude působnost v oblasti rozvoje města, přidělování bytů, příspěvkových organizací, školství, sportu a pohřebnictví.

Dosavadní odbor investic a správy majetku se mění na odbor investic, rozvoje a správy majetku. Jak z názvu vyplývá, nově zde bude působnost v oblasti rozvoje města včetně strategického plánu. Novou agendou odboru, jakož i celého úřadu bude orientační a informační systém města.

Odboru finančnímu bude náležet nově agenda hospodaření příspěvkových organizací města a obecně oblast mimoškolských příspěvkových organizací.

Odbor kultury a cestovního ruchu se mění na odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu. Nově zde bude působnost v oblasti školství a sportu.

Posledním odborem se změnou viditelnou pro občany je odbor bytového a nebytového fondu, který již bude mít komplexní správu bytového a nebytového fondu a budov města včetně přidělování bytů.

Pevně věřím, že nové organizační členění bude pro město přínosem a přinese kvalitnější služby pro občany.

 

 

 

 


Vytvořeno: 12. 10. 2020
Poslední aktualizace: 12. 10. 2020 08:41
Autor: JUDr. Rostislav Michálek