Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zprávy

první
ze 41
poslední

Odstávka vody Prchalov

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 18.6.2020 od 8:00 do 14:00 v místní části Prchalov od kapličky směr horní konec (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor:

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 5.6.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Myslbekova, Hukvaldská, Lomená (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní, Odstávky | 5. 6. 2020 | Autor:

Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ

V loňském roce se městu Příbor podařilo získat dotaci na pořízení projektové dokumentace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ“.
V letošním roce se město Příbor chystá podat žádost na realizaci tohoto projektu v rámci vyhlášené 20. výzvy MAS Lašsko Integrovaného regionálního operačního programu, který se týká bezpečnosti dopravy. Předmětem tohoto projektu je vybudování úseku cyklostezky souběžně s nově vybudovanou silnicí III. třídy a propojení lokální cyklotrasy Příborský okruh s oficiální cyklotrasou č. 6039. Cílem projektu je odvést cyklisty mimo bývalou hlavní komunikaci I/58 vedoucí přes centrum města s vysokou intenzitou dopravy a zvýšit tak bezpečnost cyklistů
a chodců. V případě získání dotace je realizace tohoto projektu naplánována na rok 2021.
celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor:

Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019. celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor:

Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu

Upozornění pro občany města. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 8:30 do 12:00 na ul.
Lomená
1520 celý text

ostatní, Odstávky | 1. 6. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 7:45 do 16:00 na ul. celý text

ostatní, Odstávky | 1. 6. 2020 | Autor:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka vedení města

Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 16.6.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Náměstí Sigmunda Freuda, Politických vězňů, Stojanova, V kopci (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:
#

Televizor, zvířecí klec a přední sklo auta v černých kontejnerech na sídlišti

Občané našeho města jsou opakovaně upozorňováni na nevhodné předměty, které umísťují do černých nádob na směsný komunální odpad. Běžně se v nádobách nalézá tříditelný odpad (plast, kovy či nápojové kartony, papír a kartony, textil či obuv a bio), který patří do barevných kontejnerů rozmístěných všude po městě. Kromě těchto četných stanovišť je ve městě rovněž kompostárna a sběrný dvůr, kde mohou občané města uložit svůj odpad. Přesto jsou černé kontejnery na sídlištích zaplněny tříditelným odpadem a tím na skutečný směsný odpad nezbývá dost místa. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:
Opravy povrchů místních komunikací v Příboře - 2020 1

Opravy povrchů místních komunikací v Příboře - 2020

Dne 1. 6. 2020 zahájí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v rámci zakázky „Opravy komunikací 2020“ práce na úpravě povrchů místních komunikací v Příboře a Hájově. Frézování živičného povrchu bude probíhat na ulici Myslbekově od čp. 1063 a 1054 po křižovatku s ulicí Hukvaldskou. Po ukončení frézování na Myslbekově ulici se bude pokračovat ve frézování na Hájově, na místní komunikaci od čp. 120 po silnici III/4863 a na místní komunikaci od čp. 91 a čp. 138 po silnici III/4863. Po frézování bude následovat pokládka nového živičného povrchu na těchto ulicích. Na přelomu 23. a 24. týdne by se mělo pokračovat v realizaci úprav komunikací na Pasekách (u lesa, od čp. 1639 po hranici s katastrem Kopřivnice a u kapličky). Ve 24. týdnu by měly přijít na řadu povrchy na částí ulic Na Benátkách, Větřkovské, úprava zadního přístupu ke MŠ Frenštátská a zřízení odstavných ploch u garáží na ul. Štefánikově. Motoristům budou informace o omezení provozu v těchto úsecích předány prostřednictvím provizorního dopravního značení. Majitelům nemovitostí, kteří budou mít po dobu provádění prací omezené přístupy a příjezdy tyto informace sdělí zástupci zhotovitele. Předpokládaný časový postup prací však může být ovlivněn nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Prosíme tímto občany o pochopení a především o dodržování bezpečnostních opatření v místech stavby a pohybu stavební techniky.
celý text

Z dění ve městě, ostatní | 28. 5. 2020 | Autor:

Aktuální informace nejen ke konání sňatečných obřadů v souvislosti s výskytem COVID-19

Více informací naleznete v přiložených souborech. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor:

Upozornění: nefunkční pevné telefonní linky na městském úřadě

Upozorňujeme Vás, že z technických důvodů nefungují pevné telefonní linky na pracovníky městského úřadu. Využijte, prosím, mobilní telefonní kontakty. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor:
#

Výzva – bio nádoby 770 l neplnit zeminou!

Žádáme občany města, aby do hnědých nádob na bio dávali hlavně odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na nádobách i na webu Životního prostředí ve složce třídění odpadu, záložka bioodpad (https://zpo.pribor.eu/trideni-odpadu/bioodpad). Hlína nebo zemina do kompostu v menším množství patří, ale pokud někdo zaplní nádobu 770 l z velké části hlínou, je to tak těžké, že se nádoba nedá klasicky vyprázdnit do svozového vozidla. V takovém případě na stanoviště musí dojet nakladač a vozidlo s hákovým kontejnerem, výsyp netrvá pár minut, ale 45 min. a zaměstná další 2 zaměstnance navíc. Při takovém výsypu trpí nádoba, většinou se ulomí kolečka a jako tentokrát madlo.
Prosím, buďte ohleduplní a máte-li velké množství zeminy, dovezte ji do kompostárny přímo na vozíku, nebo kontaktujte technické služby, aby zeminu odvezly. Děkujeme.
celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor:

Rozhodnutí o uzavírce provozu na ulici Smetanova

MÚ Příbor, odbor stavebního úřadu a přestupků, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací rozhodl v řízení o žádosti právnické osoby společnosti DEV COMPANY spol. s. r. o. ve věci uzavírky místí komunikace Smetanovy na pozemku parc. č. 3287/18 v kat. území Příbor, obec Příbor:

povoluje na základě žádosti úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ul. Smetanova na pozemku parc č. 3287/18, a to z důvodu realizace akce "Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova Příbor" v termínu 19.5.2020 - 19.9.2020.

Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor:

Aktuálně z Moravskoslezského kraje

Zákaz návštěv krajských nemocnic a sociálních služeb
Moravskoslezský kraj s okamžitou platností vyhlásil zákaz návštěv všech svých nemocnic a zařízení sociální péče. Reaguje tak na vývoj v Dole Darkov, kde je 113 nakažených koronavirem. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor:
#

Kontejnery na sídlištích

V době karantény se zhoršila situace na sídlištích, kde se kolem černých kontejnerů hromadí odpad. Je pochopitelné, že se produkuje v domácnostech více odpadu, když jsou děti celodenně doma, rodiče o ně pečující více vaří, mají čas na větší úklid atd. I v této situaci se však dá odpad třídit. Co patří do které barevné nádoby, je opakováno často, každý si to může nalézt na webu města, ve složce životního prostředí – třídění odpadu. Přesto jsou černé kontejnery na směsný odpad plněny z velké části tříditelným odpadem, který lze dále zpracovat, nemusel by skončit na skládce a město za něj platit. Pokud totiž zaplní tento nepatřičný odpad část černé nádoby, nevejde tam odpad, který by do směsného odpadu skutečně patřil. Navíc odložením odpadu mimo nádobu se zvyšuje riziko výskytu hlodavců a tím i přenosu infekčních nemocí. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor:

Pronájem obecního bytu č. 1, Jičínská 54 v Příboře za nabídku smluvního nájemného

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 1 na ul. Jičínské čp. 54 v Příboře za nabídku smluvního nájemného. Velikost bytu 2+1.
Bližší informace v přiloženém souboru.
celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor:

Pronájem obecního bytu č. 24, Jičínská 247 v Příboře za nabídku smluvního nájemného

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 24 na ul. Jičínské čp. 247 v Příboře za nabídku smluvního nájemného. Velikost bytu 3+kk.
Bližší informace v přiloženém souboru.
celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 8.6.2020 od 11:00 do 15:00 na ul.
Alšova
989, 991, 992, parc. č. 1801/6
Frenštátská
1598
Hluboká
9001
Josefa Hory
376, 378, 557
Karla Hynka Máchy
340, 341
Leoše Janáčka
923
Mánesova
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Na Benátkách
929, 993, 9004/929
Na nivách
1459
nábřeží Rudoarmějců
861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 1517, 1588, parc. č. 1822
Nová
981, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, parc. č. 1745
Příbor
parc. č. 2245
Remešova
66
Smetanova
334, 1583
Větřkovská
843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, parc. č. 1886
Vrchlického
899, 932, 933, 939, 941, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 982, 983, 1099, 1522, 1523, parc. č. 969
Žižkova
369, 371, 372, 375, 379, 380, 383, 384, parc. č. 22/2 celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor:

Oprava místní komunikace v podjezdu na ulici Tovární v Klokočově

V pondělí dne 18.05.2020 započnou práce na opravě komunikace včetně oboustranných chodníků v podjezdu na ulici Tovární v Klokočově poblíž fy. Skarab, s.r.o. V rámci této stavby budou provedeny nové konstrukční vrstvy místní komunikace. Z tohoto důvodu bude v průběhu stavby částečně omezen provoz v tomto místě. Předpokládaná doba opravy jsou 3 týdny. Žádáme všechny účastníky provozu o respektování aktuálních omezení. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor:
Příloha 1

Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova

Dne 11.05.2020 byly předáním staveniště zahájeny stavební práce na akci nazvané „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 3.6.2020 od 7:40 do 13:00 na ul.
Bezručova
437, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 1579, E4
Březinova
356, 357, 394, 397, 444, 461, 627, 647, 648, 649, 758, 768
Dvořákova
626, 645, 697, 698, 699, 744, 748
Příbor
parc. č. 403/2
Štramberská
426, 428, 433, 442, 470, 490, 577, 652, 653, 681, 682, 683, 684, 686, 695, 696, 713, 727, 733, 770, 771, 1452, parc. č. 2613, parc. č. 2810/9, E22 celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor:

UPOZORNĚNÍ KE KONÁNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kterou zažíváme v současnosti s výskytem onemocnění Covid-19, tzv. koronaviru, vás prosíme o pochopení ohledně odloženého pořádání „vítání občánků“ v Příboře. Abychom zajistili konání akce v alespoň přibližném režimu jako obvykle, jsme nuceni začít v letošním roce až od začátku nového školního roku.

Pozvánky s přesným datem konání budou zaslány jako obvykle s čtrnáctidenním předstihem. Prosím ty z vás, kteří jste již odevzdali přihlášku na matriku a nebudete mít, ze zdravotních či jiných důvodů, zájem o účast, abyste tuto skutečnost dali vědět na pracoviště matriky – telefonicky 731 130 856 nebo e-mailem matrika@pribor-mesto.cz. Vy z vás, kteří máte zájem se zúčastnit, můžete odevzdávat přihlášky jako tomu bylo doposud prostřednictvím e-mailu nebo doručit na matriku - Městský úřad Příbor (dočasně budova na ul. Jičínské 247, dveře č. 107). Děkuji za pochopení.  celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivana Bolomová, matrikářka

Anketa: oslavy Nového roku

Vážení občané, v souvislosti se zkvalitňováním našich služeb, jsme vyhlásili anketu týkající se pořádání oslav Nového roku ve městě Příboře. Hlasovat můžete do 31.05.2020. celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor:
Pronájem nebytových prostor Zdravotní středisko Příbor 1

Pronájem nebytových prostor Zdravotní středisko Příbor

Více informací naleznete v přiloženém obrázku. celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor:

Výdej roušek pozastaven

Informujeme Vás tímto, že výdej roušek byl pozastaven. V naléhavých případech (kdy nemáte žádnou roušku)volejte na krizovou linku 556 455 444 anebo nahlašte v Turistickém informačním centru. celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor:

Porucha na vodovodní síti a přerušení dodávky vody

SmVak informuje občany města o poruše na vodovodní síti a přerušení dodávky vody dne 14.5.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Místecká č.p. 1106, 1100, 1104, 1105, 1109, 1103, 1572, 1116, 1574 (v místě vyvěšení).
Umožněno předzásobení.
celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v centru Příbora

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., prostřednictvím firmy LXM Group Nový Jičín zahájí ve 20. týdnu 2020 práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v centru města Příbora.
Jedná se především o tyto úseky:
- ulice Jičínská od křižovatky s ulicí ČSA až po vjezd na náměstí,
- ulice Zámečnická,
- ulice Nádražní (od náměstí po křižovatku s ulicí Řehoře Volného),
- jižní strana náměstí Sigmunda Freuda,
- ulice Politických vězňů.
celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor:
první
ze 41
poslední