Obsah

Návrh č. 28 – odměna – 3.500 Kč

Návrh č. 28

Složení autorského týmu:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ing. arch. Ondřej Klimek, Ostrava
 
Hodnocení soutěžní poroty:
Porota oceňuje jasný názor na řešení lávky jako jednoduché dřevěné konstrukce. Kvalita návrhu tkví v kultivované geometrii jak lávky samotné, tak detailu nosného zábradlí. Osazení na pravý břeh je podtrženo pobytovými dřevěnými stupni.  Ty tvoří s lávkou příjemné místo pro pobyt v předpolí historického jádra města. Diskutabilní je však údržba povrchu dřevěné mostovky a množství vodorovných ploch zábradlí.