Obsah

Návrh č. 24 – cena za 3. místo – 50.000 Kč

Návrh č. 24

Složení autorského týmu:
Link projekt s.r.o., Ing. Petr Damek, Brno
Ing. arch. Michal Palaščák, Brno
Ing. Stanislav Brtáň
 
Hodnocení soutěžní poroty:
Porota oceňuje koncept lávky jako vyhlídkového místa na ostroh města završený kostelem Narození Panny Marie. Lávka půdorysně vydutá ve směru toku je ve vrcholu oblouku nejblíže centru.  Asymetrický komorový nosník se z dálkového pohledu na město uplatňuje jako plný a má ambici na dotvoření scenérie pohledu. Tento princip je podtržen bílou barvou nosníku. Naopak strana blíže k městu je opatřena pouze nejnutnějším zábradlím s lehkým předivem výplně z pletiva. Geometrie a konstrukční řešení je vysoce efektní. Architektura mostu je škálou užitých materiálů, technologických postupů a tvarového ztvárnění složitá a v kontextu místa se dostává až do exkluzivní polohy.