Obsah

Návrh č. 19 – cena za 1. místo – 90.000 Kč

Návrh č. 19

Složení autorského týmu:
Ing. arch. Marek Blank, Dolní Libchavy
Ing. Petr Tej, Ph.D., Lužec nad Vltavou
Ing. Vítězslav Vacek CSc., Praha
Ing. Jan Mourek
Janek Srnka
 
Hodnocení soutěžní poroty:
Návrh č. 19 je výrazný návrh, který pracuje s hmotností a lapidárností jedné desky z umělého kamene položené přes řeku. V detailu a materiálovém provedení je návrh velmi kultivovaný. Sochařskou kvalitu umělokamenné desky doplňuje noblesní tyčové zábradlí z nerezavějící oceli a lakované dřevěné madlo příjemné na dotek. Použité materiály jsou odolné, trvanlivé a umožňují snadnou údržbu. Cesta po lávce není pouhým přechodem přes řeku, ale stává se událostí a láká k zastavení. Velkorysé podium nabízí prostor pro různorodé společenské aktivity spojené v tomto místě s řekou. Celkově umocňuje propojení historického města a volné přírody a dává mu nezaměnitelný charakter. Grafické zpracování návrhu je na vysoké úrovni.
 
Popis lávky z pohledu autorského týmu:
Architektonické a konstrukční řešení
most jako kámen položený přes vodu
most lapidární
most socha - socha mostu
most jako městská scéna
most jako široké přehlídkové molo
most jako místo událostí
most z ušlechtilých materiálů
Forma mostu je lapidární, most jako kámen položený přes vodu. Forma nejstarších mostů. Most je vodorovný a široký a plocha mostu umožňuje, aby se stal místem setkávání. Vodorovná konstrukce usnadňuje pohyb chodcům a cyklistům zejména v zimních měsících. Povrch mostu je ušlechtilý, konstrukce je navržena z  broušeného betonu (terazza) s  vodonepropustnou povrchovou úpravou. Zábradlí je z kruhových nerezových tyčí, madlo je dřevěné, masivní, široké, lakované lodním lakem. Osvětlení mostu pomocí diodového pásku v madle zábradlí.
Konstrukce je navržena jako trvalý kolmý trámový most o jednom poli. Most má rozpětí 35 m. Mostovka je vysoká 1 m. Volná průchozí šířka mezi zábradlími je 3,5 m, celková šířka mostu je 3,9 m.
Most je navržen jako vylehčený trojkomorový nosník obdélníkového průřezu z dodatečně předpjatého HPC betonu třídy C70/85. Krajní a mezikomorová žebra jsou široká 0,25 m. Tloušťka betonu vymezujícího komory na spodní a horní straně je 0,15 m. Most je dodatečně předepjatý kabely v parabolicky vedených kanálcích v každém žebru. V každém ocelovém kanálku rozměrů 100/107 mm (vnitřní/vnější průměr) je navrženo 24 lan průměru 15,7 mm z oceli Y1860S7. V místě kotevních oblastí je most vyztužen standartní prutovou výztuží pro roznos sil od předpjetí. Zbytek mostu je vyztužen betonářskou výztuží pro zajištění přenosu zatížení na žebra sítí 100 x 100 mm průměru 10 mm, dále je vyztužen rozptýlenou výztuží v podobě ocelových drátků.
Konstrukce je navržena v nulovém podélném spádu. Příčný spád mostu je 1%. Odvodnění je řešeno přímým odtokem dešťové vody do řeky.
Ložiska jsou navržena jako elastomerová pevná na jedné a posuvná na druhé straně. Přechod z mostu na předpolí bude zajištěn pomocí úzkých nerezových mostních závěrů.
Zábradlí má výšku 1,3 m, je tvořeno nerezovými kruhovými tyčemi průměru 20 mm s dřevěným madlem.
Konstrukce bude prováděna in situ na pevné skruži. Mostní konstrukce je navržena tak, aby se spodní hrana nosné konstrukce nacházela min. 0,5 m nad hladinou stoleté vody Q100. Mostní konstrukce je navržena na zatížení davem lidí 4,24 kN/m2.
 
Volná šířka na mostě
 
3,50
 
m
Šířka mostu
Délka NK
3,90
35,85
m
m
Rozpětí
35,00
m
Výška NK
1,00
m