Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Letos na jaře bude zahájená výstavba nové lávky přes řeku Lubinu, která nahradí současnou lávku spojující centrum města s místní částí Benátky. Impulsem k řešení této stavby byla mostní prohlídka v roce 2012, která odhalila neuspokojivý stav ocelové nosné konstrukce.  V počátku se uvažovalo s opravou současné lávky. V následujícím roce byl proveden podrobnější stavebně technický průzkum, který potvrdil poškození ocelové konstrukce, nefunkčnost ložisek a v neposlední řadě sníženou pevnost betonu obou opěr.  Zásadním problémem současné lávky je její nižší uložení, než je protipovodňová hráz na pravém břehu a v případě povodně, kdy hladina řeky dosáhne stoleté vody, může dojít k jejímu odnesení. Tyto argumenty vedly k rozhodnutí vybudovat novou lávku a její tvar a technické řešení určila následující architektonická soutěž. Na počátku roku 2016 rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení odborné komise o vítězi architektonické soutěže, kterými se stal tým ve složení Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D. a Ing. Vítězslav Vacek CSc. Délka přemostění bude 35 m, celková délka nosné konstrukce bude 36 m a šířka 2,5 m. Nosná konstrukce lávky je navržena z ultravysokohodnotového betonu s rozptýlenými ocelovými drátky a její váha bude 91 tun. Tento materiál není obvyklý a umožní zeštíhlení konstrukce, což bude mít nejen estetický efekt, ale také umožní jeho uložení nad výšku stoleté vody.  Zajímavostí zcela určitě bude i nasvícení lávky situované v jejím zábradlí. Na počátku minulého roku byly dokončeny projekční práce včetně rozpočtu stavby, které ukázaly finanční náročnost stavby. Předpokládaná cena stavby se navýšila o demolici současné lávky včetně základů, hloubkové založení ve formě pilotů, přeložení a ochranu zařízení blízké železnice a úpravu předpolí lávky. Snahou projektanta i města bylo snížit výdaje dílčími úpravami projektu ve vypsaných výběrových řízeních. Až v pořadí třetí vypsaná veřejná soutěž na zhotovitele stavby určila vítěze, společnost STRABAG, a.s. za cenu 11,3 mil. Kč bez DPH. Stavební práce jsou naplánovány na období 03-10/2018. Po dobu výstavby nové lávky bude k překonání řeky možné použit některého ze silničních mostů přes řeku Lubinu. Za komplikace se předem omlouváme. Věříme, že tato originální stavba bude nejen funkční spojnicí dvou částí města, ale také zajímavou technickou a architektonickou součástí města.    

Ing. Radoslav Römer, OISM