Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA

OD ROKU 2022 

Zastupitelstvo města Příbora schválilo dne 26.05.2021 pod usnesením č. 12/19/ZM/2021 nová Pravidla č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora (65.6 kB) (dále též „Pravidla“).

Pravidla jsou účinná od 01.11.2021, což znamená, že se vztahují na žádosti o dotaci z rozpočtu města Příbora podané po datu 01.11.2021 a finanční vypořádání dotace poskytnuté pro rok 2022.

Jaké nejdůležitější změny nová pravidla přinesly?

 • Termín „veřejná finanční podpora“ je nahrazen termínem „dotace“.

 

 • Doposud podporované oblasti programové dotace byly sníženy ze čtyř na tři, a to na oblasti:

 

 • Z rozpočtu města Příbora nově budou poskytovány dotace:
 • programová - tzn. na účel určený poskytovatelem ve vyhlášeném programu Radou města Příbora, více informací v pravidlech (65.6 kB),
 • individuální – tzn. na jiný účel určený žadatelem v žádosti – vztahuje se i na dříve podporovanou oblast „Materiálně technická základna“. Více informací v pravidlech (65.6 kB).

Individuální dotace řeší individuální, konkrétní, specifické potřeby konkrétního žadatele. Zpravidla se jedná o mimořádnou či nenadálou situaci hodnou zvláštního zřetele. Účel individuální dotace určuje žadatel tím, že jej uvede v žádosti o poskytnutí dotace s řádným zdůvodněním. O individuální dotaci lze požádat v případě, kdy není či nebylo možno požádat prostřednictvím programové dotace. Účel individuální dotace určuje žadatel tím, že jej uvede v žádosti o poskytnutí dotace s řádným zdůvodněním. Individuální dotaci nelze poskytnout na projekt, u něhož je nebo byla možnost požádat o programovou dotaci.

 

 • Žádost o programovou dotaci podává žadatel výhradně elektronicky, a to v termínu od 10.11.2021 do 30.11.2021 včetně.

 

 • Finanční vypořádání programové dotace podává příjemce dotace výhradně elektronicky.

 

 • Žádost o individuální dotaci podává žadatel v listinné podobě v průběhu celého roku
  na základě situace, v níž se ocitl.

 

 • Finanční vypořádání individuální dotace podává příjemce dotace v listinné podobě.

 

 • Rozhodování a přidělování programových dotací bude v kompetenci Zastupitelstva města Příbora, a to i o dotacích, o kterých doposud rozhodovala Rada města Příbora.

 

 • Rozhodování a přidělování individuálních dotací do 50 tis. Kč v jednotlivém případě bude v kompetenci Rady města Příbora.

 

 • Rozhodování a přidělování individuálních dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě bude v kompetenci Zastupitelstva města Příbora.

 

 • Hodnocení žádostí o programovou dotaci a návrh na rozdělení jednotlivých částek bude připravovat pracovní skupina složena ze zástupců všech volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Příbora jmenovaná každoročně Radou města Příbora.

 

 • Hodnocení žádostí o individuální dotaci a návrh částky bude připravovat pracovní skupina složena ze zástupců všech volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Příbora jmenovaná starostou města.