Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Územní studie Z 43 - Lokalita za školou

Zpracovatelem územní studie je Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. arch. Vladimíra Fusková - autorizace č. 1022.

Územní studie zastavitelné plochy Z43 řeší území o rozloze 6,92ha v návaznosti na zastavěné území Příbora. Územní studie je v souladu s §30 odst. 1 zák. č. 183/2006Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prověřuje zejména prostorové uspořádání území, vymezení veřejných prostranství a je stanovena dopravní koncepce, která zajišťuje obslužnost všech pozemků dané plochy. Zastavitelná plocha je členěna na stavební pozemky se schématickým umístěním objektů za účelem prověření využití plochy s ohledem na stávající limity v území. Územní studií je také navrženo možné řešení vedení technické infrastruktury a napojení navržené zástavby do stávajících sítí.
S obsahem zpracované územní studie byla na svém zasedání dne 29.04.2014 seznámena Rada Města Příbora.
Územní studie je uložena u obce s rozšířenou působností -  úřadu územního plánování (Městský úřad Kopřivnice), u obce - pořizovatele (Městský úřad Příbor Příbor, Odbor rozvoje města) a na stavebním úřadu (Městský úřad Příbor, Stavební úřad).

Textová část

Grafická část