Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

3/2019 OZV o místním poplatku za užívání VP pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce

2020_OZV_VP.pdf

4/2005 O regulativech územního rozvoje územního plánu sídelního útvaru Příbor

datum schválení 24.11.2005 / datum účinnosti 16.12.2005

18301.pdf

4/2011 Domovní řád v DPS

Datum schválení 04.10.2011 / datum účinnosti 05.10.2011

04_2011_domovní řád v dps.doc

5/1995 O veřejné zeleni

datum schválení 22.06.1995 / datum účinnosti 06.07.1995

179.rtf

5/1997 Doplněk k vyhlášce č. 5/1995 o veřejné zeleni

datum schválení 29.05.1997/datum účinnosti 16.06.1997

187.rtf

5/2003 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2001, o místních poplatcích

datum schválení 06.11.2003 / datum účinnosti 01.01.2004

05_2003_ozv_zrušení 5_2001 o místních poplatích.doc

5/2008 O záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích

datum schválení 06.11.2008 / datum účinnosti 01.01.2009

18862.pdf

6/2003 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č.10/1998,

datum schválení 06.11.2003 / datum účinnosti 01.01.2004

06_2003_ozv_zrušení 10_98 o vhp.doc

6/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací

datum schálení 02.12.2010 / datum účinnosti 01.01.2011

26672.pdf

6/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

6-2015 ozv o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.pdf

6/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

6-2015 ozv o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.pdf

7/2016: Udělování Cen obce a čestného občanství

směrnice č. 7- 2016 o udělování cen obce a čestného občanství.doc

9. Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora

schválení 01.11.2012 / účinnost 01.11.2012

36994.doc

Dodatek č. 1 Jednacího řádu RM ze dne 15.01.2013

datum schválení 05.11.2013 / datum účinnosti 05.11.2013

dodatek č. 1 k jednacímu řádu rm.doc

Jednací řád komisí RM

datum schválení 19.12.2006 / datum účinnosti 20.12.2006

28_2006_jednací řád komisí rm.doc

Jednací řád výborů ZM

datum schválení 30.11.2006 / datum účinnosti 01.12.2006

26_2006_jednací řád výborů zm.doc

Obecně závazná vyhláška města Příbor č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_odpad č.1_2019.doc

Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře

schválení 15.12.2015/účinnost 01.01.2016

pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě příboře.pdf

Pravidla pro vydávání Měsíčníku města Příbora

4-2017 Pravidla pro vydávání Měsíčníku města Příbora.doc

Pravidla pro vysílání městského rozhlasu

1-2017 pravidla pro vysílání městského rozhlasu.pdf

Stránka