Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce platí fyzické osoby i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem.

 

Sazebníky místních poplatků:

 

  • Sazebník místních poplatků za užívání veřejného prostranství pro účely umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb.

 

Sazba v Kč

Užívání poplatkové povinnosti

25,-/m2/den

za účelem umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (výrobky, výpěstky, např. prodejní stánek, prodejní pult)

10,-/m2/den

za účelem umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. řemeslné povahy  - čistírna peří, aj.)

     1,-/m2/den

za účelem umístění dočasných staveb - restaurační zahrádky

 

 

  • Sazebník pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.

 

Sazba v Kč

Užívání poplatkové povinnosti

1,-/m2/den

za účelem umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

 

  • Sazebník pro užívání prostranství pro reklamní akce.

 

Sazba v Kč

Užívání poplatkové povinnosti

10,-/m2/den

za účelem pořádání reklamní akce

 

 

Splatnost poplatku:

 

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

 

Další informace, např: výčet veřejných prostranství, osvobození, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, o místním poplatku za užívání VP pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.