Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Místní poplatek ze psů

 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Příbora.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa po dni, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním, prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 V Příboře:

 • v rodinném domě
 • 200,- Kč za prvního psa,
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
 • 150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu,
 • 225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.
 • v bytové domě a na adrese ohlašovny Městského úřadu Příbor
 • 1.000,- Kč za prvního psa,
 • 1.500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
 • 150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu,
 • 225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.

Trvalé umístění psa mimo bytový dům, pes v držení právnické osoby se sídlem na území města Příbora.

 • V případě, že je pes umístěn trvale mimo bytový dům, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště nebo je pes v držení právnické osoby, která má sídlo na území města Příbora, se poplatek platí podle sazebníku v rodinných domech.

 V místních částech Hájov a Prchalov:

 • 100,- Kč za prvního psa,
 • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

Splatnost poplatku:

Činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka až 500,- Kč, je poplatek splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku.

Činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka nad 500,- Kč, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to vždy do 31. března a do 31. října příslušného kalendářního roku.

Další podrobnosti např. osvobození a úlevy jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, o místním poplatku ze psů.