Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Krizové řízení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Na těchto stránkách dále naleznete obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

 

Starosta města zřídil ke dni 18.11.2014 KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA a jmenoval tyto členy:

 • Ing. Danu Foriškovou Ph.D.
 • Ing. Ditu Kalužovou
 • Ing. Ivetu Buskovou
 • Milana Nováka
 • Ing. Kamila Bučková
 • Ing. Pavla Hanzelku
 • Ing. Jaroslava Šimíčka
 • Bc. Libora Boloma
 • Ing. Arnošta Vaňka
 • Ing. Igora Vaňka
 • Ing. Zuzanu Gřesíkovou
 • JUDr. Rostislav Michálek