Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah


Hlášení městského rozhlasu: Lucie Boháčová
Zástup: Petra Kantorová, Dis.

Výzva občanům - znečištění bioodpadu

Město Příbor žáda občany, aby do hnědých nádob ukládali pouze drobný čí podrcený biologický rozložitelný odpad. Nedávejte tam kmeny, pařezy, ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Nádoby můsí být umístěny ve svozový den na zpevněné ploše veřejného prostranství, né za plotem. V opačném případě nebudou vysypány.


Diakonáček

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě a Pečovatelská služba Příbor ve spolupřáci s městem Příbor nabízí občanům Příbora od 01.09.2018 novou službu dopravy seniorů DIAKONÁČEK. Diakonáček si můžete objednat v Pečovatelské službě Příbor na tel: 737 286 554.


Zasedání zastupitelstva města

Starosta města Příbor Vás zve na 2 zasedání ZM, které se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2018 od 16. hodin v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře. Program jednání naleznete na úřední desce a webových stránkách města.