Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah


Hlášení městského rozhlasu: Lucie Boháčová
Zástup: Jana Lipovská, Dis

VÝZVA OBČANŮM - znečištění bioodpadu

Město Příbor žáda občany, aby do hnědých nádob ukládali pouze drobný čí podrcený biologický rozložitelný odpad. Nedávejte tam kmeny, pařezy, ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Nádoby můsí být umístěny ve svozový den na zpevněné ploše veřejného prostranství, né za plotem. V opačném případě nebudou vysypány.


DIAKONÁČEK

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě a Pečovatelská služba Příbor ve spolupráci s městem Příbor nabízí občanům Příbora od 01.09.2018 novou službu dopravy seniorů DIAKONÁČEK. Diakonáček si můžete objednat v Pečovatelské službě Příbor na tel: 737 286 554.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení VŘ č. 6/2016 na obsazení
pracovního místa Vedoucí odboru organizačního a správních činností.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1.12.2019 na dobu neurčitou.

Bližší informace naleznete na úřední desce a webových stránkách města.

Přihlášky lze doručit v uzavřené označené obálce poštou nebo podat osobně přímo na podatelně městského úřadu do 10.09. 2019 na adresu: Město Příbor, Městský úřad, k rukám tajemníka MÚ, nám. S. Freuda č. 19, 742 58 Příbor.

Bližší informace naleznete na úřední desce a webových stránkách města.