Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 2 ]


1 Téma vytvořil RENÁTA

 • RENÁTA
 • Nový uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 25.3.2015
 • Příspěvky: 0

Téma Psy

Dobrý den, na ulici Tržní jak víte žije rodina, která neplatí poplatky ani za odpad ani za psy - kterých má asi 5 kusů, tudíž nejsou ani přihlášení.
Tito psy jsou nebezpeční, v době požáru mě pokousali a světe div se, vyšetření jsem si musela zaplatit ze své kapsy. Můžete mi říct, jak k tomu příjdou spořádaní občané, kteří řádně platí a třeba této rodině je to promíjeno, zavírají se oči a ještě se jim pomáhá když nedbalostí zaviní požár a ohrozí své sousedy?
Děkuji za odpoveď.

2 Téma vytvořil RENÁTA

 • admin
 • Administrátor
 • nepřítomen
 • Registrován: 18.12.2014
 • Příspěvky: 9

Re Psy

Vážená paní,
při správě poplatků se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Podle ust. § 9 tohoto zákona je správa daní, za které se považují i poplatky, neveřejná. Proto Vám nemohu sdělit konkrétní informace o plnění poplatkové povinnosti konkrétních osob. Obecně mohu říci, že neplnění poplatkové povinnosti je ve městě Příbor vymáháno důsledně v souladu se zákonem. Vaši informaci o neplacení poplatků za psy jsem prověřil a učinil potřebná opatření.

K Vašemu pokousání psy uvádím, že dle ust. § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“) je chovatel povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou. Nesplnění této povinnosti je přestupkem podle veterinárního zákona. Rovněž ublížení na Vašem zdraví z nedbalosti je přestupkem proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit příslušné sankce. V přestupkovém řízení může poškozený uplatňovat náhradu vzniklé škody. Vámi uhrazené náklady na vyšetření psa máte možnost uplatnit rovněž v občanskoprávním řízení u soudu.

K nedbalostnímu zavinění požáru na ulici Tržní uvádím, že tato záležitost je šetřena Policii České republiky. Šetření policie je neveřejné a ani starosta města nemá přístup k informacím šetřeným policií, proto se k této věci nemohu relevantně vyjádřit.

K pomoci občanům postihnutým požárem uvádím, že dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při. V daném případě obec poskytla občanům postiženým živelnou pohromou přechodné nouzové bydlení v objektu určeném pro sociální bydlení.

S pozdravem
Ing. Bohuslav Majer

Příspěvky [ 2 ]


Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat