Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zpráva o činnosti Charitního domu Salvator Krnov

Typ: ostatní

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami provozovaný Charitou Ostrava se nachází v klidném a příjemném prostředí Krnova na kopci Cvilín. Součástí domu je rozsáhlá zahrada s ohništěm, lavičkami, altánkem, skalkami, nabízí možnosti k odpočinku, procházek, a k volnočasovým aktivitám uživatelů. Charitní dům Salvator Krnov vznik v roce 1994 přestavbou a přístavbou původního kláštera Salvatoriánů.

Tento domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu nepřetržitě 24 hodin denně a je přizpůsoben potřebám maximálně 36 uživatelů. Cílovou skupinnou tvoří lidé s chronickým duševním onemocněním, kteří si ze zdravotních důvodů nejsou schopni zajistit životní potřeby sami, ani s pomocí rodiny či využití terénních sociálních služeb.

Domov poskytuje ubytování, stravování, duchovní služby, vzdělávací a aktivizační činnosti, pečovatelské a ošetřovatelské služby, pomoc při prosazování práv a zájmu klienta, hospicové služby klientům v posledním stádiu života, možnost přechodného ubytování pro uživatele s duševním onemocněním, kteří nemohou být sami v domácnosti.

Cílem služby v Charitním domě Salvator Krnov je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatele, aby mohl dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Tým pracovníků v charitním domě vytváří podmínky pro individuální zajišťování fyzických potřeb všech uživatelů. Snažíme se o zachovávání a zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů s ohledem na jejich věk a závažnost onemocnění.  Důležitou součástí služby je zachování uživatele ve vztahu s jeho rodinou, ať to jsou návštěvy v domově, pobyty v rodině. Jedním z pilířů poskytované sociální služby, který napomáhá zkvalitnit život uživatelů s duševním onemocněním, patří odpočinek a volnočasové aktivity. Plánovaný průběh dne slouží a udává uživatelům jasný časový program, který napomáhá uživateli v orientaci a umožňuje mu kvalitně trávit čas.

Každý den probíhají aktivity, které jsou pro podporu duševního zdraví a napomáhají ke zvyšování soběstačnosti. Jednou měsíčně probíhá „setkání v kruhu“, kterého se zúčastňují všichni uživatele a pracovníci. Při setkání řešíme problémy, dělíme se o radosti, prodiskutováváme nové nápady, vyhodnocujeme soutěže a vůbec společně si předáváme informace, které se týkají provozu.

Do těchto aktivizačních činností zahrnujeme širokou škálu aktivit, jako jsou např. společenské a sportovní akce, práce na PC a internetu, vycházky, pohybové a oddechové aktivity, oslavy narozenin uživatelů spojené se zábavou, pracovní a výtvarné činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Uživatelům služby nabízíme různé besedy, soutěže, kvízy, procvičování paměti, filetiky, vaření v kuchyňce, šicí kroužek, dřevařskou dílnu, celoroční práce na zahradě, kreativní a rukodělnou dílnu, hry na klávesy, zpěv, duchovní zaměření apod.

Jedna z příjemných společenských akcí je „Zahrada“, která se koná pro obyvatelé  Charitního  domu Salvator Krnov, rodinné příslušníky, personál, spolupracující organizace, příznivce a širokou veřejnost, jejímž cílem je přiblížit život v našem domově.

V rámci poskytované služby podporujeme uživatele při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a životem v regionu, nabízíme a zprostředkováváme možnost využívání běžných služeb v Krnově. Naším cílem je podpořit uživatele tak, aby podle svých potřeb v co nejvyšší míře využívali odborné lékaře, obchody, poštovní úřad, restaurace, kino, divadlo, knihovnu, církevní organizace, kadeřníky, pedikúru, krytý bazén, koupaliště apod.

Charita Ostrava provozuje službu v Charitním domě Salvator Krnov s finanční podporou statutárního města Ostravy a města Příbor.

Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator Krnov

 


Vytvořeno: 10. 10. 2017
Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 15:38
Autor: