Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Výzva majitelům nemovitostí v MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI PŘÍBOR a historicky cenných nemovitostí i mimo rezervaci k účasti na Programu Dědictví města Příbora

Typ: ostatní
Vážení občané, majitelé nemovitostí v Městské památkové rezervaci Příbor a historicky cenných nemovitostí i mimo rezervaci, do 30. dubna 2019 Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku přijímá žádosti o přidělení finančních příspěvků na obnovy památkových hodnot objektů v rámci Programu Dědictví města Příbora. Tyto příspěvky nejsou určeny na modernizaci objektů a jiné stavební úpravy prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou nezbytné pro uchování památkové hodnoty objektu.

Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisí s:

 • Vnějším vzhledem objektu (opravy fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;
 • statickým zabezpečením objektu;
 • opravou krovu, komínových těles;
 • opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, kamenné prvky aj.;
 • opravou ohradní a opěrné zdi.

Žádost o poskytnutí příspěvku musí obsahovat:

 • přesný popis plánovaných prací;
 • položkový rozpočet plánovaných prací;
 • kopii dokladu o vlastnictví objektu;
 • kopii závazného stanoviska výkonného orgánu památkové péče (MÚ Kopřivnice);
 • v případě stanoveném ustanoveními stavebního zákona kopii ohlášení stavebních prací nebo stavebního povolení;
 • plnou moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou;
 • fotodokumentaci stávajícího stavu nemovitosti nebo její části, ke které se váže žádost o příspěvek, dokládající nutnost obnovy.

Výše schváleného příspěvku nesmí překročit 50% prokázaných a uznatelných nákladů nezbytně nutných na zachování památkové podstaty objektu.

Úplné znění Pravidel pro přidělování finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor v rámci Programu Dědictví města Příbora i žádost o poskytnutí finančního příspěvku lze nalézt na webových stránkách: obcan-1/mestska-pamatkova-rezervace/dotacni-programy-v-mpr/, nebo lze informace získat na MÚ Příbor, odboru investic a správy majetku, 2.NP, kancelář č. 12 – kontaktní osoba Renata Šablaturová, tel. 731 130 863, 556 455 452, e-mail: sablaturova@pribor-mesto.cz

Na spolupráci se těší Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor


Přílohy

Vytvořeno: 3. 4. 2019
Poslední aktualizace: 3. 4. 2019 17:28
Autor: