Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Veřejná finanční podpora na rok 2018

Typ: ostatní
Rada města Příbora schválila dne 16.10.2017 Programy pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2018 (dále jen Programy“), pro tyto oblasti:
  •           činnost a provoz,
  •           granty,
  •           materiálně technická základna,
  •           prevence kriminality,
  •           sociální služby.

 

Termín pro předložení žádosti o VFP pro rok 2018 je stanoven v termínu  01.12.2017 do 15.12.2017 včetně.

 

Žádost o VFP musí žadatel podat výhradně na předepsaném formuláři spolu s přílohami. Žádost o VFP v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu:

 

Město Příbor

Městský úřad Příbor

Podatelna

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

 

a to v obálce označené:

názvem příslušného programu,

názvem žadatele a adresou sídla,

textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“.

 

Žádost o VFP lze podat rovněž elektronicky na adresu: info@pribor-mesto.cz, popř. prostřednictvím datových schránek na adresu: ID rfvbx3k.

 

Formuláře žádostí o VFP z rozpočtu města Příbora pro rok 2018 obdrží žadatel:

- v listinné  podobě  na  podatelně  Městského   úřadu  Příbor,  náměstí   Sigmunda  Freuda 19,  742 58 Příbor,

- v elektronické podobě na internetové  adrese obcan-1/verejna-financni-podpora/formulare-pro-vfp-poskytnutou-z-rozpoctu-mesta-pribora/.

 

Na internetové adrese obcan-1/verejna-financni-podpora/programy-pro-poskytovani-vfp-z-rozpoctu-mesta-pribora/ jsou k dispozici rovněž Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora, programy a veškeré formuláře vztahující se k VFP.

 

Bc. Eva Srněnská

Úsek právní a kontrolní

Městský úřad Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58  Příbor

Tel.: +420 556 455 410

E-mail: srnenska@pribor-mesto.cz

 


Vytvořeno: 1. 11. 2017
Poslední aktualizace: 1. 11. 2017 12:46
Autor: