Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Prodej pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma

Typ: ostatní
V souvislosti s přípravou prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma přijalo Zastupitelstvo města Příbora na svém 28. zasedání dne 21.03.2018 usnesení řešící prodejní ceny nemovitostí, způsob jejich prodeje a regulativy zástavby.

Schválená prodejní cena nemovitostí zohledňuje náklady, které byly vynaloženy na přípravu lokality, např. výkup pozemků v lokalitě, zajištění dopravní obslužnosti, realizace inženýrských sítí, apod. Dále byla při stanovení ceny zohledněna skutečnost, že části některých pozemků jsou dotčeny ochranným pásmem nadzemního vedení velmi vysokého napětí (VVN).

Nemovitosti budou nabídnuty k prodeji za tyto ceny:

1090 Kč/m2 u pozemků a jejich částí bez dotčení ochranným pásmem VVN

100 Kč/m2 u pozemků a jejich částí, které jsou dotčeny ochranným pásmem VVN

Jedná se o ceny bez DPH. K výsledné ceně pozemků bude tedy připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši, v současné době 21 %.

Nemovitosti budou prodávány formou veřejného licitačního řízení, které bude zajištěno dodavatelsky.

Konečná prodejní cena za nemovitost bude rozdělena následovně:

90% konečné ceny – právo stavby dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., splatnost před podpisem smlouvy o právu stavby

10% konečné ceny – cena za samotný pozemek, splatnost po dokončení stavby.

S vítězem licitačního řízení bude sepsána kupní smlouva na právo stavby a budoucí kupní smlouva na pozemek.

Pro prodej nemovitostí bude zpracována podrobná metodika, která bude schválena zastupitelstvem města.

O zahájení prodeje, včetně pokynů k přihlášení do veřejného licitačního řízení bude veřejnost informována zveřejněním na úřední desce v souladu s ustanovením zákona o obcích, popř. dalším obvyklým způsobem.

V současné době se zahajuje vlastní realizace inženýrských sítí (kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod, plynovod, elektrorozvody, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, veřejná zeleň), které by měly být dokončeny do 06/2019.

 

Předpokládané termíny:

Květen 2018                      schválení podrobných podmínek pro licitační řízení zastupitelstvem města

Květen 2018                      schválení obsahu smlouvy o prodeji práva stavby a smlouvy budoucí kupní

Červen - srpen 2018        zveřejnění veškerých informací o prodeji pozemků veřejnosti

Září 2018                            uskutečnění licitačního řízení

 

Na webu města Příbora je pro účely co nejpodrobnějšího seznámení se veřejnosti s aktuálním stavem prodeje pozemků zřízena samostatná záložka pod názvem Lokalita Za školou – prodej pozemků, kde budou postupně vkládány nové informace týkající se prodeje pozemků.

 

V současné době je možné se již na webu seznámit s těmito doklady:

Manuál regulativů

Přehled pozemků k prodeji v ortofotomapě

Základní kupní ceny jednotlivých pozemků

Vizualizace území

 


Vytvořeno: 28. 3. 2018
Poslední aktualizace: 29. 3. 2018 08:54
Autor: