Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 až 2020

Typ: ostatní
II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období roku 2018 až 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání 14. prosince 2017.

Cílem rodinné politiky ve městě Příboře je, aby se občané ve městě cítili dobře, aby se rodiny mohly rozhodovat dle svých rodinných přání, mohly naplňovat své funkce v oblasti rodinného a společenského života a být významným prvkem prosperity obce.

Druhý plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 byl zpracováván souběžně s III. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2018 – 2020 metodou komunitního plánování.

Pracovních jednání se zúčastnily skupiny zastupující rodiny a děti, seniory, osoby s různým zdravotním postižením, nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením aj. Své náměty, návrhy a připomínky podávali jak odborníci pracující v oblasti školství, v sociální oblasti pracující s různými cílovými skupinami klientů, tak i laická veřejnost, která byla prostřednictvím komunikačních médií přizvána k účasti na komunitním plánování. Ke spolupráci a tvorbě plánu byli rovněž přizváni zástupci mateřských škol a základních škol, zástupci organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Při stanovování priorit byly rovněž využity zkušenosti strážníků Městské policie Příbor v oblasti prevence kriminality ve městě atd. K analýze zdrojů a potřeb rovněž přispěly jednání za účasti veřejnosti, na kterých byly zpracovány SWOT analýzy. Na základě návrhů, podnětů, požadavků a zjištěných potřeb, byly stanoveny priority v oblasti rodinné politiky, jejichž opatření podpoří:

 • vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a prostředí příznivého rodině,
 • harmonizaci rodinného a profesního života,
 • služby pro rodiny,
 • informovanost aktérů rodinné politiky ve městě.

Navrhované priority k dosažení cíle v oblasti prorodinné politiky ve městě: 

 • Priorita č. 1: Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
 • Priorita č. 2: Podpora Mateřského centra Zvoneček
 • Priorita č. 3: Vytváření podmínek pro předškolní vzdělávání
 • Priorita č. 4: Zvýšení bezbariérovosti ve městě
 • Priorita č. 5: Podpora a vytváření vhodného prostředí příznivého rodině
 • Priorita č. 6: Podpora mezigeneračního soužití a soudržnosti rodiny
 • Priorita č. 7: Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Priorita č. 8: Podpora aktivit pro seniory a činnosti organizací ve městě sdružující seniory
 • Priorita č. 9: Sladění rodinného a pracovního života
 • Priorita č. 10: Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě

 

Jednotlivé priority jsou rozpracovány do konkrétních opatření, které by měly být splněny do konce roku 2020. Bližší informace můžete obdržet osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor nebo na webových stránkách města Příbora: www.pribor.eu.  

 

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor 


Vytvořeno: 9. 1. 2018
Poslední aktualizace: 9. 1. 2018 10:09
Autor: