Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Charitní dům Salvator pomáhá potřebným lidem

Typ: ostatní
V Charitním domě Salvator nabízíme uživatelům se specifickými potřebami, kteří mají vlivem svého duševního onemocnění sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o pobytovou sociální službu zajišťovanou Charitou Ostrava s cílem podporovat udržování a rozvoj jejich individuálních schopností, které nevedou k prohlubování jejich nepříznivé situace. Kapacita domova se zvláštním režimem je 36 uživatelů, poskytuje sociální službu nepřetržitě 24 hodin denně. Domov poskytuje ubytování, stravování, duchovní služby, vzdělávací a aktivizační činnosti, pečovatelské a ošetřovatelské služby, pomoc při prosazování práv a zájmu klienta, hospicové služby klientům v posledním stádiu života, možnost přechodného ubytování pro uživatele s duševním onemocněním, kteří nemohou být sami v domácnosti.

Cílem služby v Charitním domě Salvator Krnov je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatele, aby mohl dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Tým pracovníků v charitním domě vytváří podmínky pro individuální zajišťování fyzických potřeb všech uživatelů. Snažíme se o zachovávání a zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů s ohledem na jejich věk a závažnost onemocnění.  Důležitou součástí služby je zachování uživatele ve vztahu s jeho rodinou, ať to jsou návštěvy v domově, pobyty v rodině. Jedním z pilířů poskytované sociální služby, který napomáhá zkvalitnit život uživatelů s duševním onemocněním, patří odpočinek a volnočasové aktivity. Plánovaný průběh dne slouží a udává uživatelům jasný časový program, který napomáhá uživateli v orientaci a umožňuje mu kvalitně trávit čas.

Zaměstnanci Charitního domu Salvator plánují a realizují programy a aktivity pro uživatele služby tak, aby mohli prožívat svůj život co nejkvalitněji. Mezi příklady aktivizačních činností  pro klienty služby patří kvízy, sportovní a herní turnaje, maškarní bály, pantomima, batikování triček, společné vaření nebo pečení, valentýnském posezení, promítání filmů dle výběru uživatelů, společné zpívání nebo písničky na přání. Každý měsíc se uživatele služby mohou účastnit mše svaté. V kulturní oblasti jsou připravovány koncerty, v poslední době např. hudební skupina A-Trio, ženský sbor Legato, dětský soubor Hlubčánek nebo seskupení duchovní hudby Collegium musicum vocale.

Součástí domu je rozsáhlá zahrada s ohništěm, lavičkami, altánkem, skalkami, které slouží k odpočinku, procházkám a k aktivitám jako jsou posezení u ohně s opékáním špekáčků, smažením vaječiny nebo přípravou kotlíkového guláše. Klienti služby se mohou účastnit sportovních činností jako soutěžní šestiboj, turnaje v basketbalu,  košíkové, fotbalu, kuželek, petangue nebo střelby ze vzduchovky. Nově jsou na zahradě vysazeny ovocné stromky, keře a vybudovány dva mobilní záhonky pro pěstování jahod a bylinek.

Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově, jehož dobrovolníci pro naše klienty připravují  pravidelnou „Kavárničku u Jarušky“, ale i různé besedy, na nichž se dozví spoustu zajímavostí.

V rámci poskytované služby podporujeme uživatele při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a životem v regionu, nabízíme a zprostředkováváme možnost využívání běžných služeb v Krnově. Naším cílem je podpořit uživatele tak, aby podle svých potřeb v co nejvyšší míře využívali odborné lékaře, obchody, poštovní úřad, restaurace, kino, divadlo, knihovnu, církevní organizace, kadeřníky, pedikúru, krytý bazén, koupaliště apod.

Sociální služba má od roku 2017 díky dotační podpoře z Moravskoslezského kraje a darů firem k dispozici  9 místné auto, díky němuž se velmi zlepšila dostupnost okolí.

K plánovaným aktivitám určených také pro veřejnost patří v červnu výstava fotografií z celorepublikové charitní soutěže Můj svět a 11. ročník akce“ Zahrada“, která se bude konat 23. 6. 2018 od 15:00 hod., kde všechny srdečně zveme.

Charita Ostrava provozuje službu v Charitním domě Salvator Krnov s finanční podporou statutárního města Ostravy a města Příbor.

Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator, Krnov

 

 

 


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 12:24
Autor: