Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Anketa pro Územní studii krajiny ORP Kopřivnice

Typ: ostatní
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, pořizuje pro celé své správní území, tj. pro území od Petřvaldu na severu po Ženklavu na jihu, územní studii krajiny. Zpracovatelem územní studie je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. a jejím cílem je vytvořit komplexní dokument umožňující řešení problémů krajiny. Studie by měla obsahovat stanovení cílové vize krajiny, návrh opatření na ochranu a rozvoj hodnot a potenciálů krajiny, pro optimalizaci hospodaření v krajině, pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území, zpřesnění migračně významných území a koridorů, doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a další.

V rámci analytické části studie je třeba stanovit a popsat současný stav krajiny, její hodnoty a její slabiny. A kdo jiný zná krajinu lépe, než její uživatelé? Proto žádáme Vás, milí turisté, cyklisté, zemědělci, lesníci, myslivci, rybáři, obyvatelé našich obcí a měst, kterým není naše krajina cizí, o pár minut Vašeho času, které věnujete vyplnění krátkého anketního formuláře. Předem děkujeme za Vaše cenné názory.

Webový formulář bude přístupný do 31.5.2017.

 

Za odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Ing. Markéta Kvitová


Vytvořeno: 19. 5. 2017
Poslední aktualizace: 19. 5. 2017 13:46
Autor: