Menu
Město Příbor
Příbor

Výzva vlastníkům nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Příbor

Městský úřad Příbor, odbor investic, rozvoje a správy majetku, informuje vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové rezervace Příbor,

že v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2023 (dále jen Program) je možno zařadit jednotlivé připravované akce obnovy kulturních památek pro rok 2023 do Anketního dotazníku, který je nezbytným podkladem Ústřední komise Ministerstva kultury  pro rozdělení finančních prostředků z „Programu“ pro příští rok.

 

Příspěvky z dotace poskytované v rámci „Programu“ jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Příspěvky jsou především určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památkynejsou určeny zejména na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy, parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.

Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou modernizací, nebudou akceptovány.

 

MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních památek na území Městské památkové rezervace Příbor k podání formuláře anketního dotazníku vyplněného aktuálními údaji o akci obnovy připravované pro rok 2023, a to

 

nejpozději k termínu 27. října 2022.

 

Formuláře Anketního dotazníku a Plné moci v případě zastupování vlastníka (nebo spoluvlastníka) jsou k vyzvednutí na odboru investic, rozvoje a správy majetku města, kontaktní osoba Mgr. Marika Demlová, tel: 731 130 863, mail: demlova@pribor-mesto.cz nebo ke stažení na internetových stránkách města www.pribor.eu v sekci Městská památková rezervace / vzory žádostí.

 

K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k akci obnovy kulturní památky. Akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je nutno doložit rozpočtem stavebních prací od projektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce započtena. Akce může být považována za připravovanou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného správního orgánu státní památkové péče – odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.

 

Povinné spolupodíly Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:

 

                                Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu

max. 50 %

max. 50 %

 

 

V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z Programu. Restaurováním se rozumí zásah na kulturní památce, který podmiňuje závazné stanovisko, tzn. v podmínkách najdete, že práce provede restaurátor s příslušným povolením MK (Ministerstva kultury ČR). Restaurováním není náklad na lešení, režie, doprava, případně nový základ pod sochou atp.

 

Minimální doporučený příspěvek Ministerstva kultury na akci obnovy je 50 000 Kč.

 

Více informací o Programu najdete na stránkách www.pribor.eu / v sekci Městská památková rezervace / Dotační programy v MPR nebo na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz / v sekci Dotace / Dotační okruhy / Památky / Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Datum vložení: 9. 8. 2022 7:54
Datum poslední aktualizace: 9. 8. 2022 7:57
Autor:

Město a úřad

Volby 2022

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
5
28
6
29
5
30
5
1
6
2
6
3
7
4
9
5
7
6
12
7
7
8
7
9
6
10
6
11
7
12
8
13
7
14
7
15
7
16
6
17
5
18
6
19
5
20
7
21
5
22
5
23
6
24
5
25
6
26
7
27
8
28
5
29
5
30
6
31
6
1
6
2
5
3
6
4
5
5
6
6
6

Sbírka materiální a potravinové pomoci

pro Ukrajince přistěhované do Příbora
sbírka

Seznam potřebných věcí naleznete zde

Ukrajinská krize

 

UA

KRIZOVÁ LINKA Města Příbora
556 455 444

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

3.10.2022 04:46

Aktuální teplota:

9,5 °C

Vlhkost:

97,9 %

Rosný bod:

9,2 °C