Menu
Město Příbor
Příbor

Individuální dotace z rozpočtu města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora schválilo pod usnesením č. 12/19/ZM/2021 ze dne 26.05.2021 Pravidla č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora (dále též „pravidla“).

V souladu se schválenými pravidly je možno nově požádat mimo dotaci programovou i o dotaci individuální. Zásadní odlišností mezi dotací programovou a dotací individuální je ve stanovení samotného účelu poskytnutí dotace. V případě programové dotace určuje účel dotace poskytovatel dotace ve vyhlášeném programu, v případě individuální dotace určuje účel dotace žadatel v žádosti
o dotaci.

Pravidla jsou účinná od 01.11.2021, tzn., že se vztahují na žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Příbora podané po datu 01.11.2021.

Základní informace:

 • o individuální dotaci lze požádat v průběhu celého roku,
 • žádost o individuální dotaci podává žadatel v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • jednotný formulář pro podání žádosti není stanoven, formu žádosti o individuální dotaci určuje žadatel sám (pro dodání žádosti o individuální dotaci nelze použít žádný z již neplatných formulářů žádostí o programovou dotaci na činnost a provoz, granty, sociální služby či materiálně technickou základnu),
 • v žádosti o individuální dotaci uvede žadatel konkrétní a jednoznačný účel, na který dotaci požaduje, včetně zdůvodnění žádosti,
 • pokud to charakter účelu uvedeného v žádosti dovoluje, je vhodné k samotné žádosti přiložit přílohy, které dokladují potřebnost či důležitost žádosti (např. fotodokumentace, výpis z listu vlastníka, cenová nabídka potencionálního dodavatele/zhotovitele),
 • o individuální dotaci lze požádat v případě mimořádné a nenadálé situace, v níž se žadatel ocitl
  a která je hodna zvláštního zřetele. Individuální dotace má řešit individuální, konkrétní a specifické potřeby konkrétního žadatele,
 • o individuální dotaci lze požádat mj. na účel do roku 2021 podporovaný z programu materiálně technické základny,
 • individuální dotaci nelze poskytnout na projekt, u něhož je nebo byla možnost požádat
  o programovou dotaci,
 • individuální dotaci lze poskytnout pouze v souladu se schváleným rozpočtem města na základě veřejnoprávní smlouvy,
 • individuální dotace podléhá finančnímu vypořádání,
 • příjemce individuální dotace je povinen dotaci vyúčtovat a finanční vypořádání dotace předložit poskytovateli v termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě,
 • finanční vypořádání individuální dotace podává příjemce v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • jednotný formulář pro zpracování finančního vypořádání není stanoven, formu finančního vypořádání individuální dotace určuje žadatel sám (pro zpracování finančního vypořádání individuální dotace nelze použít žádný z již neplatných formulářů finančního vypořádání programové dotace na činnost a provoz, granty, sociální služby či materiálně technickou základnu),
 • v případě nečerpání či nedočerpání dotace je příjemce povinen vrátit tyto prostředky na účet
  poskytovatele nejpozději v termínu stanoveném pro předložení finančního vypořádání
  ve veřejnoprávní smlouvě,
 • z individuální dotace nelze hradit výdaje na:
 1. reprezentaci, pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění, výcvikových táborů),
 2. nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 3. nákup věcí osobní spotřeby,
 4. úroky, zápůjčky, penále, srážky a další finanční postihy,
 5. splátky úvěrů včetně úroků a leasing včetně akontace,
 6. cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 7. provize,
 8. benefity (dárkové poukázky, balíčky),
 9. nevyrovnané závazky z předešlého období,
 10. vzájemný zápočet pohledávek a závazků,
 11. mzdy a platy žadatelů a jejich zaměstnanců (mimo oblast registrovaných sociálních služeb a dle zákona o dobrovolnictví),
 12. poplatky a výdaje za právní služby a zastoupení,
 13. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
 14. nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet, včetně zavedení přípojky,
 15. pojištění majetku,
 16. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
 17. nákup nemovitostí,
 18. dotace a jiná finanční plnění poskytnutá třetím osobám,
 19. úhradu správních a místních poplatků,
 20. pořízení uměleckých děl a sbírek,
 21. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 22. nájemné v prostorách obecního majetku v případě konání akce komerčního charakteru, v případě výběru vstupného, kurzovného apod. či v případě jinak výdělečné akce,
 23. nájemné venkovních a vnitřních prostor v případě, že žadatel vybírá poplatek za pronájem téhož místa od třetí osoby,
 24. nespecifikované výdaje, které nelze doložit.

Více informací je k dispozici na www.pribor-eu. Informace k individuální dotaci poskytne Úsek právní
a kontrolní Městského úřadu Příbor, tel.: 556 455 410 nebo 731 486 419, e-mail: srnenska@pribor-mesto.cz.

Město a úřad

Volby 2022

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
5
28
6
29
5
30
5
1
6
2
6
3
7
4
9
5
7
6
12
7
7
8
7
9
6
10
6
11
7
12
8
13
7
14
7
15
7
16
6
17
5
18
6
19
5
20
7
21
5
22
5
23
6
24
5
25
6
26
7
27
8
28
5
29
5
30
6
31
6
1
6
2
5
3
6
4
5
5
6
6
6

Sbírka materiální a potravinové pomoci

pro Ukrajince přistěhované do Příbora
sbírka

Seznam potřebných věcí naleznete zde

Ukrajinská krize

 

UA

KRIZOVÁ LINKA Města Příbora
556 455 444

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

3.10.2022 02:51

Aktuální teplota:

9 °C

Vlhkost:

95,8 %

Rosný bod:

8,3 °C