Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

Základní postavení zastupitelstva města vyplývá z Ústavy ČR. Podle čl.101 odst.1. Ústavy je obec (město) samostatně spravována zastupitelstvem a podle čl. 104 odst. 2 Ústavy, rozhoduje zastupitelstvo obce (města) ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku (kraje). Majetek je základem samosprávy obce (města). Aby bylo zabezpečeno řádné hospodaření s tímto majetkem, jsou stanoveny nejdůležitější druhy majetkoprávních úkonů, o nichž rozhoduje výhradně zastupitelstvo obce (města) včetně rozhodování o přijetí a poskytování půjček a úvěrů a o poskytování záruk obcí, a to bez ohledu na výši půjčky, úvěru nebo ručitelského závazku. Pravomoci zastupitelstva jsou ošetřeny § 84 až §97 zák. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení).

 

Ing. arch. Jan Malík starosta

556 455 400,

734 398 053

SNK
Mgr. Pavel Netušil místostarosta

556 455 401,

731 130 867

SNK
Ing. Dana Forišková, Ph.D. členka ZM 604 861 413 KDU-ČSL
Ing. Milan Gabzdyl člen ZM 777 554 319 SNK
Ing. Alice Hambálková členka ZM 602 396 743 SNK
MUDr. Mořic Jurečka člen ZM 723 028 817 ČSSD
Radek Jurečka člen ZM, RM 724 147 293 SNK
Pavel Kocourek člen ZM 604 554 157 SNK
MUDr. Jan Krkoška člen ZM 556 722 082 ODS
Ing. Tomáš Krompolc člen ZM 777 906 101 ČPS
Ing. Bohuslav Majer člen ZM 792 336 571 ČSSD
Martin Monsport, DiS. člen ZM 737 525 197 KDU-ČSL
Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová členka ZM 777 868 109 SNK
Jiří Myška člen ZM 607 655 037 KSČM
Ing. Zdeněk Pařízek člen ZM 776 881 091 KSČM
Mgr. Silvie Piškytlová členka ZM, RM 605 923 769 ČPS
Valentin Putala člen ZM 720 270 661 ČSSD
Ing. Jana Svobodová členka ZM 603 338 167 ODS
Ing. Milan Střelka člen ZM, RM   SNK
Stanislav Štefek DiS. člen ZM, RM 603 736 152 KDU-ČSL
Ing. Bc. Zuzana Turková členka ZM 605 453 334 ČSSD
Mgr. Jiří Tuza člen ZM 734 678 176 SNK
Ivana Žárská členka ZM, RM 603 102 285 KDU-ČSL