Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 47
poslední

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 12.4.2021 od 8:00 do 14:00 na ul.
celý text

ostatní, Odstávky | 9. 4. 2021 | Autor:

Provoz městské knihovny

Od 12. dubna 2021 budou opět zpřístupněny půjčovny městské knihovny. Knihy už nebude zapotřebí objednávat předem.
Platí běžná půjčovní doba.
celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor:
#

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor:
Distanční zápis do MŠ 1

Distanční zápis do MŠ

Více informací naleznete v přiloženém plakátu. celý text

ostatní | 6. 4. 2021 | Autor:

Mapka s instrukcemi k velikonoční akci Po stopách zajíčka Pikly

Mapku naleznete v příloze. celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor:

Měsíčník duben

Dubnové číslo měsíčníku najdete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor:

Svoz objemného odpadu

Technické služby města Příbora informují občany, že od 13.4. do 28.4. 2021 bude probíhat svoz objemného odpadu. Harmonogram jednotlivých svozů je k nalezení na webových stránkách TS, v měsíčníku a také na letáčcích se svozem odpadu. celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor:

Provoz sběrného dvora v době velikonočních svátků:

Sobota 3.4.2021 otevřeno 8 -12 hod. – sběrný dvůr ul. Štramberská
Pondělí 5.4.2021 zavřeno
RE-USE centrum otevřeno od středy 7.4.2021 v době od 8 – 11 hod. a 12 – 17 hod. areál Točna Příbor
celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor:

Výzva k podání návrhů na Ceny obce a čestné občanství

Dne 11.12.2019 byla usnesením č. 26/9/ZM/2019 schválena Směrnice zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování Cen obce a čestného občanství města Příbor.
Dle této směrnice může návrhy na udělení čestného občanství podat na příslušném formuláři člen Zastupitelstva města Příbora.
celý text

ostatní | 30. 3. 2021 | Autor:

Ve středu 7.4. otevíráme Re-use centrum

Re-use centrum je novinkou, která potenciální odpad ještě vrátí zpět do oběhu. Vyzvednout a koupit si věci z Re-Use centra budou moci i občané z okolních obcí. celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 19.4.2021 od 7:15 do 16:30 na ul.

Štramberská č.p. 438, 439, 474, 482, 494, 624, 1620 celý text

Odstávky | 29. 3. 2021 | Autor:
Hodina země 2021 1

Hodina země 2021

Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin. Město Příbor se do této akce zapojí také - nasvícení Farního kostela Narození Panny Marie bude vypnuto. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor:

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor:

Pravidelný svoz 240 l bionádob

Od dubna bude probíhat pravidelný svoz 240 l bionádob od rodinných domů v intervalu 1 x 14 dní. Svozovým dnem v týdnu je úterý. Harmonogramy svozů občané obdrželi do svých poštovních schránek. Dále jsou harmonogramy dostupné na webových stránkách města i TS. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor:
osv

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Příbor může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 36,77 t. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor:
Valašská rally 1

Valašská rally 2021

Město Příbor oznamuje, že v rámci pravidelné každoroční akce „Valašská rally 2021“ konané ve dnech 25.03.2021 – 28.03.2021 dojde dne 27.03.2021 v době od 07:58 do 16:05 hodin k úplné uzavírce komunikací na území města Příbora a místní části Hájov, viz. příloha se zakreslenou trasou závodu. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor:

Vyjádření k obvodnímu lékaři v Příboře

Vážení občané,

kolem 18. 3. obdrželi pacienti MUDr. Bohumínské dopis od MUDr. Holaně (ředitele Theráponu).

Sděluje v něm, že kdo se nenechá do 31. 3. registrovat v Kopřivnici, tomu po 31. 3. „není možné zajistit zdravotní péči“. celý text

ostatní | 23. 3. 2021 | Autor:
Covid-Kultura 3 2

Covid-Kultura 3

Vážení občané Příbora, určitě jste zaznamenali, že Vláda ČR schválila pomoc nejen podnikajícím, které ovlivnily restrikce kvůli proti epidemiologickým opatřením, ale také další miliardu korun napomoc lidem pracujícím v oblasti kultury. celý text

ostatní | 23. 3. 2021 | Autor: Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
Obnova dlážděných povrchů v centru města – oprava ulice Politických vězňů 1

Obnova dlážděných povrchů v centru města – oprava ulice Politických vězňů

Společnost LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína oznamuje, že počínaje 24. 3. 2021 v rámci obnovy dlážděných povrchů poškozených v roce 2020 výkopovými pracemi při rekonstrukci kanalizace a vodovodu v centru města začne realizovat práce na ulici Politických vězňů. celý text

ostatní | 22. 3. 2021 | Autor:

Plánovaná odstávka vody - Prchalov

SmVak informuje občany města Příbora o plánované odstávce vody dne 9.4.2021 od 8:00 do 14:00. celý text

ostatní | 22. 3. 2021 | Autor:
Informace k zápisu do prvních ročníků ZŠ pro školní rok 2021/2022 1

Informace k zápisu do prvních ročníků ZŠ pro školní rok 2021/2022

Informace naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 3. 2021 | Autor:

Minuta ticha

pondělí 22.března 2021, 12:00 celý text

ostatní | 18. 3. 2021 | Autor:

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.03.2021v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánku naleznete v příloze. celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor:
#

Sběr současných malovaných či jinak zdobených velikonočních vajíček

Ve sbírkách Muzea Novojičínska se nachází zajímavá kolekce historických malovaných vajíček z Příborska, které pochází z konce 19. a počátku 20. století. celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor: PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií Příbor

Pronájem pozemku – zahrádka na ul. Bezručově

Město Příbor oznamuje občanům záměr pronájmu pozemku parcelní číslo 2914 v katastrálním území Příbor. Jedná se o pozemek o výměře 700 m2 se stanoveným způsobem využití zahrádka pro individuální rekreaci. Další informace včetně pokynů k podání žádosti o pronájem jsou k dispozici na úřední desce měst celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor:

Jarní úklid komunikací

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu realizují technické služby čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací. celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor:

Informace o ukončení činnosti ordinace MUDr. Bohumínské v Příboře

Dne 5. 3. byla v obchodním rejstříku změněna informace o sídle společnosti MUDr. Alena Bohumínská, s.r.o. z adresy Tyršova 195, Příbor na Štefánikova 1301, Kopřivnice. celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Pavel Netušil, místostarosta města

Otevření kompostárny

Od 22.3.2021 přechází kompostárna na Točně do běžného režimu a bude otevřena denně. celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor:

Pronájem obecního bytu

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 4 na ul. Jičínská čp. 54 v Příboře za smluvní nájemné. Velikost bytu 2+1.
Bližší informace v přiloženém textu
celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor:

Pronájem obecního bytu

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 5 na ul. Jičínská čp. 54 v Příboře za smluvní nájemné. Velikost bytu 1+1.
Bližší informace v přiloženém textu
celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor:
první předchozí
ze 47
poslední