Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 40
poslední

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o ostávce vody dne 7.7.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Palackého č. p. 752, 772, 794, 753, 749. Umožněno předzásobení. celý text

ostatní | 3. 7. 2020 | Autor:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 01.07.2020 do odvolání

Dne 25. 6. 2020 nabylo účinnosti zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. : MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN, kterým bylo zrušeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. 7. 2020. V odůvodnění zrušení mimořádného opatření Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpady důvody pro nařízení povinností, kterou jsou předmětem mimořádného opatření ze dne 19. června 2020. Dále uvedlo, že podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní. celý text

ostatní | 3. 7. 2020 | Autor:

Výběrové řízení Technické služby města Příbora - vedoucí střediska odpady

Technické služby města Příbora vyhlašují výběrové řízení na pozici "Vedoucí střediska odpady". Bližší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor:

MĚSTA NOVOJIČÍNSKÉHO OKRESU SE ZAPOJILA DO SOUTĚŽE BATERKOMÁNIE

MĚSTA NOVOJIČÍNSKÉHO OKRESU SE ZAPOJILA DO SOUTĚŽE BATERKOMÁNIE. POMOZTE JIM USPĚT
– NOSTE POUŽITÉ BATERIE NA MĚSTSKÉ ÚŘADY
celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor:
Tour de aleje 2020 1

Tour de aleje 2020

Letní cyklojízda pro celou rodinu. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor:
Výluka Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 1

Výluka Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

Více informací naleznete v příloze. celý text

Uzavírky, ostatní | 24. 6. 2020 | Autor:
Výluka Příbor - Studénka 1

Výluka Příbor - Studénka

Více informací naleznete v příloze. celý text

Uzavírky, ostatní | 24. 6. 2020 | Autor:

Nález papouška

Našel se zelený papoušek. Informace na tel: 556 455 455. celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie dne 7.7.2020

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 7.7.2020. celý text

ostatní, Odstávky | 18. 6. 2020 | Autor:

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora

Uskuteční se dne 24.06.2020 v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin. Více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor:

Sborový koncert na počest sv. Jana Pavla II. ZRUŠEN!

Sborový koncert na počest sv. Jana Pavla II., který se měl uskutečnit v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka ve středu 17. června v 19 hodin v kostele sv. Valentina v Příboře, jeho organizátoři zrušili. celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor:
#

Setkání s oceněnými žáky příborských škol za školní rok 2019/2020

V úterý 16. června 2020 v dopoledních hodinách byl refektář Piaristického kláštera v Příboře svědkem setkání pana starosty Ing. arch. Jana Malíka a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportové s žáky a studenty příborských škol, kteří byli v letošním školním roce pro svou školu něčím výjimeční. celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Bc. Ivana Bolomová, matrikářka

Úprava vodorovného dopravního značení na parkovišti za prodejnou COOP

Dne 13.06.2020 bude na parkovišti za prodejnou COOP firmou Slumeko, s.r.o. z Kopřivnice aplikováno nové vodorovné dopravní značení. Upozorňujeme, že během této doby nebude parkoviště řidičům přístupné.

Celkové rozvržení parkovací plochy se po úpravě změní. Cílem změny bylo navýšení parkovacích míst a zároveň umožnit stání autobusům a usnadnění zásobování dotčených prodejen. Po úpravě bude možné z původních 12 parkovacích míst využít celkem 16 míst, viz příloha.

Aby samotná realizace proběhla bez problémů a v daném termínu, prosíme občany, aby respektovali zákazová opatření a parkoviště v daném termínu nevyužívali.

V případě nepříznivých klimatických podmínek budeme o změně termínu informovat.
celý text

ostatní | 9. 6. 2020 | Autor:

Evidence jízdních kol Městskou policií Příbor v roce 2020

Strážníci Městské policie Příbor budou i v roce 2020 značit jízdní kola syntetickou DNA. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor:
ZRUŠENÍ KONCERTU COUNTRY GARÁŽ 1

ZRUŠENÍ KONCERTU COUNTRY GARÁŽ

❗️DNEŠNÍ KONCERT SKUPINY COUNTRY GARÁŽ SE RUŠÍ Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ! O NÁHRADNÍM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT! ❗️ celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor:

Odstávka vody Prchalov

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 18.6.2020 od 8:00 do 14:00 v místní části Prchalov od kapličky směr horní konec (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor:

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 5.6.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Myslbekova, Hukvaldská, Lomená (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní, Odstávky | 5. 6. 2020 | Autor:

Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ

V loňském roce se městu Příbor podařilo získat dotaci na pořízení projektové dokumentace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ“.
V letošním roce se město Příbor chystá podat žádost na realizaci tohoto projektu v rámci vyhlášené 20. výzvy MAS Lašsko Integrovaného regionálního operačního programu, který se týká bezpečnosti dopravy. Předmětem tohoto projektu je vybudování úseku cyklostezky souběžně s nově vybudovanou silnicí III. třídy a propojení lokální cyklotrasy Příborský okruh s oficiální cyklotrasou č. 6039. Cílem projektu je odvést cyklisty mimo bývalou hlavní komunikaci I/58 vedoucí přes centrum města s vysokou intenzitou dopravy a zvýšit tak bezpečnost cyklistů
a chodců. V případě získání dotace je realizace tohoto projektu naplánována na rok 2021.
celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor:

Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019. celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor:

Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu

Upozornění pro občany města. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 8:30 do 12:00 na ul.
Lomená
1520 celý text

ostatní, Odstávky | 1. 6. 2020 | Autor:

Odstávka elektrické energie

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 7:45 do 16:00 na ul. celý text

ostatní, Odstávky | 1. 6. 2020 | Autor:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka vedení města

Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 16.6.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Náměstí Sigmunda Freuda, Politických vězňů, Stojanova, V kopci (v místě vyvěšení). Umožněno předzásobení. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:
#

Televizor, zvířecí klec a přední sklo auta v černých kontejnerech na sídlišti

Občané našeho města jsou opakovaně upozorňováni na nevhodné předměty, které umísťují do černých nádob na směsný komunální odpad. Běžně se v nádobách nalézá tříditelný odpad (plast, kovy či nápojové kartony, papír a kartony, textil či obuv a bio), který patří do barevných kontejnerů rozmístěných všude po městě. Kromě těchto četných stanovišť je ve městě rovněž kompostárna a sběrný dvůr, kde mohou občané města uložit svůj odpad. Přesto jsou černé kontejnery na sídlištích zaplněny tříditelným odpadem a tím na skutečný směsný odpad nezbývá dost místa. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:
Opravy povrchů místních komunikací v Příboře - 2020 1

Opravy povrchů místních komunikací v Příboře - 2020

Dne 1. 6. 2020 zahájí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v rámci zakázky „Opravy komunikací 2020“ práce na úpravě povrchů místních komunikací v Příboře a Hájově. Frézování živičného povrchu bude probíhat na ulici Myslbekově od čp. 1063 a 1054 po křižovatku s ulicí Hukvaldskou. Po ukončení frézování na Myslbekově ulici se bude pokračovat ve frézování na Hájově, na místní komunikaci od čp. 120 po silnici III/4863 a na místní komunikaci od čp. 91 a čp. 138 po silnici III/4863. Po frézování bude následovat pokládka nového živičného povrchu na těchto ulicích. Na přelomu 23. a 24. týdne by se mělo pokračovat v realizaci úprav komunikací na Pasekách (u lesa, od čp. 1639 po hranici s katastrem Kopřivnice a u kapličky). Ve 24. týdnu by měly přijít na řadu povrchy na částí ulic Na Benátkách, Větřkovské, úprava zadního přístupu ke MŠ Frenštátská a zřízení odstavných ploch u garáží na ul. Štefánikově. Motoristům budou informace o omezení provozu v těchto úsecích předány prostřednictvím provizorního dopravního značení. Majitelům nemovitostí, kteří budou mít po dobu provádění prací omezené přístupy a příjezdy tyto informace sdělí zástupci zhotovitele. Předpokládaný časový postup prací však může být ovlivněn nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Prosíme tímto občany o pochopení a především o dodržování bezpečnostních opatření v místech stavby a pohybu stavební techniky.
celý text

Z dění ve městě, ostatní | 28. 5. 2020 | Autor:

Aktuální informace nejen ke konání sňatečných obřadů v souvislosti s výskytem COVID-19

Více informací naleznete v přiložených souborech. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor:

Upozornění: nefunkční pevné telefonní linky na městském úřadě

Upozorňujeme Vás, že z technických důvodů nefungují pevné telefonní linky na pracovníky městského úřadu. Využijte, prosím, mobilní telefonní kontakty. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor:
první předchozí
ze 40
poslední