Navigace

Obsah

Souhrnná informace pro stavebníky a projektanty týkající se projekční přípravy výstavby rodinných domů v lokalitě Za školou

 

V současné době jsou všechny inženýrské sítě dokončeny a probíhají jejich dílčí kolaudace a postupné předávání budoucím správcům.

Stavebníkům a projektantům doporučujeme nejdříve konzultaci na Stavebním úřadě MÚ Příbor, Freudova 118, 742 58 Příbor, kde jim bude podle rozsahu plánované stavby sdělen typ řízení, který bude stavební úřad vést a jaká vyjádření bude požadovat.

Na základě těchto informací zpracuje projektant příslušnou projektovou dokumentaci včetně projednání s příslušnými dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení.

 

Ze strany města budou v průběhu přípravy a zpracování projektové dokumentace vydávána stanoviska k následujícím žádostem:

 

 

 

 

Stavebníci i projektanti se mohou před zahájením i v průběhu projekčních prací, obrátit na příslušné odbory MÚ Příbor za účelem konzultací, aby mohli uceleně získat co nejvíce informací pro další přípravu projektu.

Ve věci inženýrských sítí a komunikací lze kontaktovat odbor investic a správy majetku:

Ve věci vlastní stavby a splnění podmínek Regulativů lze kontaktovat odbor rozvoje města:

 

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 3

PŘÍLOHA Č. 4