Navigace

Obsah

  1. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
  2. PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY A STANOVENÍ REGULACE ZÁSTAVBY NA POZEMKU PARC. Č. 2178-7 K. Ú. PŘÍBOR 
  3. OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ
  4. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVY