Navigace

Obsah

Návrh č. 16 – odměna s pochvalou – 6.000 Kč

Návrh č. 16

Složení autorského týmu:
Ing. arch. Vojtěch Sosna, Praha
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Nový Knín
Ing. Jan Seifert, Praha
 
Hodnocení soutěžní poroty:
V soutěži jedno z nejzajímavějších tvarových řešení lávky. Vytvoření velice originálního svébytného artefaktu. Dvě sochy "muž a žena" se pomyslně houpají na koncích lávky - jejich houpačka tvoří zároveň posezení. Oplechování vytváří zajímavou hru světla a stínu. Jako jediný z návrhů použil původní mostovku a zakomponoval ji do celkové koncepce lávky. Zdůvodnění ekonomické úspory vnímáme spíše jako slabinu návrhu. Vytváří v návrhu jisté pochybnosti, zda by použití stávající neprověřené konstrukce spíše nezvýšilo náklady na realizaci. Toto řešení není příliš vhodné pro cyklisty.
 
Návrh č. 16