Navigace

Obsah

Návrh č. 13 – odměna – 3.500 Kč

Návrh č. 13

Složení autorského týmu:
Ing. Jan Blažek, Praha
Ing. arch. Tomáš Hanák, Třinec
MArq. Jan Šrámek, Praha
Akad. arch. Michal Šrámek, Praha
 
Hodnocení soutěžní poroty:
Porota u návrhu oceňuje originální  a nekonvenční přístup k řešenému úkolu. Kladně je hodnoceno zejména elegantně řešené tvarování betonového nosníku, připomínající archetyp mostu. Pozitivně je vnímána také proporční vyváženost mezi tíhou mostovky a subtilní konstrukcí zábradlí.
Za diskutabilní je považováno užití symbolů brány a stromu, které pěší lávku významově zatěžují. Umístění laviček a stromu je hodnoceno jako kolizní a nebezpečné ve vztahu k cyklistické dopravě.
 
Návrh č. 13 - panel A
Návrh č. 13 - panel B