Navigace

Obsah

Komunistická strana Čech a Moravy

V roce 2016 jsme volbami do krajů a Senátu vstoupili do 10letého cyklu voleb do všech stupňů. Nastalo období, kdy jednotlivá volební uskupení hodnotí své volební programy, zastupitele a připravila volební programy na období 2018−2022.
Náš volební program 2014−2018 se nám až na dvě výjimky podařilo naplnit. Tyto budou zařazeny mj. do nového volebního programu. Vyhodnocení našeho programu bylo zveřejněno ve vývěsních skříňkách u náměstí a na ulici Fučíkově. Naši zástupci v ZM, RM a výborech vykonávali svou práci velmi zodpovědně.
V předvolebních TV besedách v r. 2014 zástupci některých volebních stran papouškovali své osobní apatie a nevraživost v rámci „demokracie“ s kým ano, či ne, proti komu…, aniž zdůvodnili proč. Šlo o podobná kabaretní vystoupení jako v PS PČR. Přesto po celé 4leté volební období byla drtivá většina usnesení schvalována společně – oni s námi, my s nimi! Náš názor je: mělo by jít o volný prostor námětů,
potřeb města a občanů. Otázkou zůstává, zda někteří jedinci chtějí na tom něco změnit, nebo chtějí nadále polarizovat situaci. Takové přízemní politické pinožení nic nepřináší. Je škoda, že velká část občanů nemá zájem o tyto volby. V r. 2014 volilo jen 41,87 % občanů! Volit nepřišlo 4.063 občanů!
Zájem a osobní účast na zasedáních ZM byla tradičně téměř nulová z řad občanů po celé volební období. Také složení kandidátek některých stran bylo pozoruhodné. Byly složeny z jedné čtvrtiny, další z třetiny a dvě strany téměř z poloviny z rodinných členů či příbuzných. Mohlo by jít o rodinné seriály „Jak jsme kandidovali“.
Náš konkrétní volební program vychází především z Vašich návrhů, kterými jste reagovali na naši výzvu zveřejněnou ve skříňkách od března 2018. Některé jsou reálné, jiné méně vzhledem k délce volebního období 4 let. Tyto lze zahrnout do dlouhodobého plánu rozvoje města. Náš konkrétní volební
program byste měli obdržet do poštovních schránek.
Vážení spoluobčané,
máme za sebou kus poctivě odvedené práce. Vnímáme potřeby seniorů i mladých a snažíme se je realizovat. Velice si vážíme Vaší důvěry, kterou nám projevíte při volbách, a svými hlasy podpoříte naše kandidáty, kteří budou naplňovat náš- váš volební program jak v Příboře, tak na Hájově a Prchalově.

Miroslav Olšaník

Kandidáti:

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Myška Jiří 72 KSČM KSČM důchodce Příbor
2 Pařízek Zdeněk Ing. 56 KSČM KSČM technik Příbor
3 Gillar Petr 52 KSČM BEZPP vedoucí servisu Příbor
4 Tušinovský Antonín 62 KSČM BEZPP důchodce Příbor
5 Švekuš Dušan Mgr. 56 KSČM BEZPP pracovník bezp. agentury Příbor
6 Sedláčková Hana 60 KSČM BEZPP prodavačka Příbor
7 Friedrich Zbyněk 42 KSČM BEZPP slévárenský dělník Příbor
8 Kaňák Michal 44 KSČM KSČM keramik Hájov
9 Hanzlík Vladimír 65 KSČM KSČM podnikatel Příbor
10 Nikodým Tomáš 63 KSČM BEZPP topič Příbor
11 Tománek Raduz 60 KSČM KSČM programátor Příbor
12 Křápková Michaela 22 KSČM BEZPP mateřská dovolená Příbor
13 Stanciulescu Ioan Ing. 70 KSČM BEZPP důchodce Příbor
14 Sekeráš Miroslav 75 KSČM BEZPP důchodce Příbor
15 Petr Karel 72 KSČM BEZPP důchodce Hájov
16 Fieber Pavel 68 KSČM BEZPP důchodce Příbor
17 Černý Rudolf RSDr. 74 KSČM KSČM důchodce Příbor
18 Pavlík Ladislav JUDr. 69 KSČM KSČM právník Příbor
19 Feixová Irena 78 KSČM KSČM důchodkyně Příbor
20 Klimša Rudolf 67 KSČM BEZPP důchodce Příbor
21 Pecinová Žofie 77 KSČM KSČM důchodkyně Příbor
22 Berger František JUDr. 69 KSČM BEZPP právník Příbor
23 Babincová Pavla 65 KSČM KSČM důchodkyně Příbor