Navigace

Obsah

Česká strana sociálně demokratická

 

Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, kdy jste téměř po 24 letech hlasovali pro změnu ve vedení města Příbora. Vedení města, přesněji řečeno zastupitelé města, se rozdílem jen jednoho hlasu spolupracujících stran ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a jednoho nezávislého zastupitele za TOP 09 ujali vedení našeho města.
Věřte mi, uplynulé období nebylo vůbec jednoduché. Mnozí nás kritizují, že toto zastupitelstvo „nedělá nic pro občany“. Rozhlédněte se prosím kolem sebe.
Dokončení „zděděných“ projektů: lávka přes obchvat na Pasekách, rekonstrukce Kulturního domu, piaristické zahrady, kvetoucí ulice, nové lavičky, opravené chodníky a mnoho dalšího. Nové informační centrum navazující na historický střed města. Zvýšila se podpora Technických služeb v údržbě města a městské
zeleně zakoupením moderního vybavení a techniky, údržba a opravy veřejného osvětlení již není vykonávaná dodavatelsky, ale plně ji vykonávají stálí zaměstnanci TS našeho města. Také svoz komunálního odpadu doznal změn zavedením kompostejnerů na bio odpad z domácností a další změna nastane
po polovině příštího roku, kdy naše Technické služby budou svým novým svozovým vozidlem vyvážet téměř veškerý odpad tvořený ve městě. Od 1. 9. 2018 je připraven přesun výroby tepla a jeho distribuce koncovým odběratelům plně na městskou organizaci Správa majetku města Příbor, s. r. o., s tím, že o určování cen tepla a výši zisku bude rozhodovat i město. Vznikla nová dětská hřiště, realizuje se obměna starých a nefunkčních
herních prvků na území města i jeho místních částí. Postupně se doplňuje a obměňuje městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.) a opravila se řada chodníkových těles na území našeho města. Většině nám je asi jasné, že vše se najednou z důvodu nedostatku fi nančních prostředků zrealizovat ku prospěchu všech občanů nedá. Přesto si myslím, že naše město a život v něm se postupně mění k lepšímu, a věřím, že i ke spokojenosti nás všech.
Ráda bych vás seznámila alespoň v pár bodech, co plánujeme udělat, pokud nám dáte opět důvěru.
Nenabízíme vám kandidátku plnou vysokoškolských titulů s nejmladším věkovým průměrem.
Nabízíme vám kandidátku se jmény zkušených komunálních politiků a lidí, kteří mají za sebou životní zkušenosti a nebudou prosazovat své osobní a profesní zájmy. Budeme tu opět pro vás. Budeme pokračovat v započaté práci. Náš volební program dostanete včas do svých poštovních schránek, přečtěte si ho prosím.
Jen v krátkosti naše hlavní cíle: dokončení rekonstrukce radnice včetně výtahu, zrekonstruovat objekt č. p. 245 a 247 na ul. Jičínské, výměna oken a nový nátěr fasády ZŠ Jičínské, usazení nové lávky přes řeku Lubinu a úpravy parčíků na obou stranách řeky a mnoho dalších. Mohla bych ve výčtu připravovaných akcí ještě dále pokračovat, ale můj článek by byl rozsáhlý a pro mnohé i únavný.
Máte-li zájem, přečtěte si náš program do dalšího volebního období, období let 2018 až 2022, a pokud je vám tento program blízký, volte ČSSD, tedy stranu s číslem 2.
Za MO ČSSD Eva Rumpíková

Facebookový profil

Kandidáti:

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Majer Bohuslav Ing. 63 ČSSD ČSSD starosta Příbor
2 Dobečka Milan Ing. 55 ČSSD ČSSD OSVČ Příbor
3 Krišák Dušan 61 ČSSD ČSSD úřad práce Příbor
4 Vaněk Igor Ing. 54 ČSSD ČSSD finanční poradce Příbor
5 Krišák Jan DiS. 33 ČSSD ČSSD řidič svozové služby Příbor
6 Modr Jiří 33 ČSSD ČSSD OSVČ Příbor
7 Erle Karel 69 ČSSD ČSSD důchodce Příbor
8 Rumpíková Eva 73 ČSSD ČSSD důchodkyně Příbor
9 Putala Valentin 58 ČSSD BEZPP OSVČ Příbor
10 Turková Zuzana Ing. Bc. 62 ČSSD BEZPP důchodkyně Příbor
11 Krišáková Vladimíra RNDr. 60 ČSSD BEZPP odborný pracovník Příbor
12 Jurečka Mořic MUDr. 53 ČSSD BEZPP lékař specialista Příbor
13 Jurečka Mořic Bc. et Bc. 23 ČSSD BEZPP student Příbor
14 Boháč Radek DiS. 32 ČSSD BEZPP dispečer u soukr. spol. Příbor
15 Modrová Jana 39 ČSSD BEZPP uklízečka Příbor
16 Krupa Jaroslav 72 ČSSD BEZPP důchodce Příbor
17 Vysocký Jiří 67 ČSSD BEZPP důchodce Příbor
18 Šlosar Petr 41 ČSSD BEZPP strojírenský dělník Příbor
19 Grossmannová Emilie 70 ČSSD BEZPP důchodkyně Příbor
20 Majer Miroslav 55 ČSSD BEZPP řidič-skladník Příbor
21 Plaček Petr Ing. 56 ČSSD BEZPP řidič-skladník Příbor
22 Rumpík Milan Ing. 79 ČSSD BEZPP důchodce Příbor
23 Lišková Iveta DiS. 32 ČSSD BEZPP operativní nákupčí Příbor