Navigace

Obsah

Česká pirátská strana

 

Vážení občané,
jsou před námi opět volby do Zastupitelstva města Příbora. V posledních volbách jsme sice nezískali žádný mandát, přesto se některé naše náměty vedoucí ke změně k lepšímu podařilo prosadit díky jiným politickým subjektům. Letos chceme jít cestou, kterou začínáme prosazovat i v jiných městech České republiky a máme ji dlouhodobě ověřenou praxí ve vlastních řadách. Jde o přímé podílení se občanů na rozhodování o financování projektů formou participace. Chceme prosadit vyčlenění části fi nancí z rozpočtu města
na vytvoření participativního rozpočtu. O investici fi nancí z tohoto rozpočtu si tak budou moci občané rozhodovat na základě svých priorit. Samozřejmě neopomíjíme ani řešení současných problémů a nedostatků, ale i pokračování v úspěšných projektech ve městě.

Jiří Demel

www.pirati-pribor.cz

 

PROGRAM PRO PŘÍBOR:

 • 1. Dohled na kontrolu a efektivní  hospodaření - financování projektů a vyrovnaný rozpočet města

 

 • 2. Zvýšení četnosti a důslednosti kontrol prováděných městem, reflexi na výsledky kontrol

 

 • 3. Prosazení vyhrazení části rozpočtu města na participativní financování projektů občany

 

 • 4. Podpora maximální využití čerpání financí z rozvojových programů ministerstev a z dotací EU + získání dotací pro oblast školství, kultury a sportu

 

 • 5. Podpora podnikání, vyčlenění ploch a objektů pro rozvoj firem, podpora v oblastech přispívajících k rozvoji města

 

 • 6. Podpora i nadále v rozesílání aktuálních informací- odstávek, výluk, atd. zájemcům elektronickou cestou/ email, mobil/

 

 • 7. Podpora místních sdružení

 

 • 8.  Zajištění zveřejňování všech zakázek úřadu na portále takovým způsobem, aby umožňoval okamžitou kontrolu od vyhlášení výběrového řízení až po podepsání smluv  včetně

 

 • 9. Centrální online formuláře potřebné pro styk s úřadem

 

 • 10. Pomoc starým lidem v oblasti moderní elektronické komunikace

 

 • 11. Podpora výstavby rodinných domů formou projektů, tak individuální výstavby

 

 • 12. Podpora rozvoje bydlení ve stávajících určených lokalitách
 
 • 13. Podpora zpracování studie nové koncepce dopravy a klidových zón v centru města

 

 • 14. Podpora činnosti související s péčí o naše životní prostředí, v aktivitách vedoucích ke zlepšení stavu zeleně ve městě

 

 • 15. Zlepšování podmínek pro občany města z hlediska kulturního vyžití především mladé generace

 

 • 16. Podpora projektů alternativních řešení u nízkých kapacit školek

 

 • 17. Budeme se koncepčně zabývat tepelným hospodářstvím města a jeho organizací 

 

Kandidáti:

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Demel Jiří 60 Piráti Piráti IT manager Příbor
2 Piškytlová Silvie Mgr. 55 Piráti BEZPP středoškolská učitelka Příbor
3 Krompolc Tomáš Ing. 42 Piráti BEZPP podnikatel Příbor
4 Borovský Radek 48 Piráti BEZPP technik Příbor
5 Petáková Markéta 49 Piráti BEZPP prodavačka Příbor
6 Gőttlicher Roman 55 Piráti BEZPP vedoucí provozu TH Příbor
7 Říčka Martin 25 Piráti BEZPP obchodní zástupce Příbor
8 Blažek Alois Ing. 70 Piráti BEZPP technik Příbor
9 Eliáš Radek Mgr. 42 Piráti BEZPP učitel Příbor
10 Domitra Martin 24 Piráti BEZPP administrativní pracovník Příbor
11 Slovák Radomír 50 Piráti BEZPP soustružník Příbor
12 Vybíralová Hana 27 Piráti BEZPP učitelka Příbor
13 Bobko Pavel 31 Piráti BEZPP operátor výroby Příbor
14 Bobková Magdalena 18 Piráti BEZPP student Příbor
15 Opěla Libor 50 Piráti BEZPP dělník Příbor
16 Bobková Drahomíra 59 Piráti BEZPP mikrobiolog Příbor
17 Jemelka Jan 40 Piráti BEZPP geoinformatik Příbor
18 Sumbalová Lenka Ing. 27 Piráti BEZPP bioinformatička Příbor
19 Říčka Jan 20 Piráti BEZPP student Příbor
20 Bordovský Kamil Bc. 41 Piráti BEZPP příprava oprav Příbor
21 Demel Lumír 32 Piráti BEZPP podnikatel Příbor
22 Kubáň Vít 20 Piráti BEZPP student Příbor
23 Eliášová Michaela Mgr. 43 Piráti BEZPP učitelka Příbor